L'Ajuntament de Novelda presentarà l'actualització de l'Inventari de Béns Municipals

L'adhesió del municipi a el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana es decidirà en el pròxim ple del mes d'abril

1297
Estoc Diario de Alicante
Ajuntament de Novelda

El departament de Gestió Econòmica i Patrimoni presentarà a ple per a la seua aprovació l'actualització de l' Inventari de Béns Municipals, Aprovat en 2016 quasi trenta anys després de la seua última revisió, valorat en una mica més de 143,6 d'euros, amb un total de 1.011 immobles amb un valor superior als 140 milions d'euros, 58 vehicles i 1.787 béns de diversa índole, per import de 3,3 milions, entre els quals destaca l'obra pictòrica municipal amb un valor estimat de 350 mil euros.

El responsable econòmic de el govern municipal, Ricardo Moreno, Ha assenyalat que l'actualització de l'inventari de béns que es presentarà per a la seua aprovació plenària conté la resolució de més de set-centes incidències menors relacionades amb els valors, dades i descripció d'algun béns, així com les modificacions tècniques que afectaven a béns municipals i ha qualificat de "Avanç molt important" el fet que este inventari estigua reflectit en la comptabilitat general de l'Ajuntament que, d'esta manera, "Veu incrementats els seus actius patrimonials".

Així mateix ha indicat que tota la feina feta per l'elaboració d'este inventari patrimonial ha permès a l'Ajuntament obtindre algun rendiment del mateix, com el cànon que es rep per una finca rústica que va estar abandonada durant més de 20 anys, els ingressos aportats per les tanques i mupis publicitaris ubicats en sòl públic, el rescat de l'immoble de l' Centre Esportiu Salut Aigua, Que ha passat a ser propietat municipal, així com el solar de l'Avinguda de la Constitució que, després de pagar el preu just fixat, es destinarà a parc o l'edifici de l'antiga CAM al carrer Pelai en què ja s'ha començat a treballar per dotar-lo dels servei mínims.

Moreno, que afirmava que en temes de Patrimoni “encara queda molt per fer” ha mostrat la seua confiança en que l'actualització de l'inventari de béns municipals es converteixi alguna cosa "Normal i es faça amb regularitat" per no caure en el "Vici de no fer res com ha passat durant els últims trenta anys". En este sentit ha indicat que, per "Avançar en la direcció correcta", l'equip de govern està intentant crear un departament, amb tècnic i personal adscrit, que intenti "Corregir i esmenar l'enorme bola i embull que s'ha creat en estiguas tres últimes dècades" per la falta d'actuació.

Estoc Diario de Alicante
Ajuntament de Novelda

Pla Edificant

El Ajuntament de Novelda certificarà en la pròxima sessió plenària del mes d'abril el seu adhesió a el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. Este pla, ofert des de la Generalitat per la Conselleria d'Educació, permet amb un finançament de el 100%, la construcció, reforma i millora dels centres educatius de la Comunitat Valenciana durant el període 2018-2022.

Després de l'aparició al novembre de 2017 de el Decret Llei, la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Novelda va iniciar els passos per a l'adhesió a este pla, que comtempla més de 700 milions d'euros per a la construcció de 200 escoles i la reforma d'altres 500, sol·licitant a cada centre de la localitat, prèvia aprovació de el Consell Escolar, les sol·licituds de millora. L'Ajuntament va ser qui les va traslladar a Conselleria a través d'una plataforma digital perquè fossin avaluades.

Un cop aprovada l'adhesió el passat 16 de febrer per part de Consell Escolar Municipal i la seua pròxima ratificació mitjançant acord plenari, el següent pas serà la redacció de les memòries econòmiques de cada projecte acceptat per remetre a Conselleria.

Segons informava la regidora d'Educació, Kary Crespo, "A l'espera de resposta de les adequacions sol·licitades per l'IES La Mola, els projectes acceptats han estat la remodelació de l'pati infantil i millora de les instal·lacions esportives de l'CEIP Jorge Juan, l'adequació de l'edifici de Primària, gimnàs i millora de la instal·lació elèctrica al CEIP Alfons X el Savi, adaptar el pati infantil de dos anys, un nou dipòsit de gasoil i l'augment de la potència elèctrica en el CAES Gómez Navarro, cobrir la part exterior de l'taller i un passadís de Batxillerat a l'IES Vinalopó , la reforma de la instal·lació d'l'aire condicionat de l'EPA l'Illa de l'Garroferets, el canvi de la caldera i la creació de la porta d'emergències al CEIP Sánchez Albornoz i la substitució de la instal·lació elèctrica al CEIP Jesús Navarro Jover " .

Un cop autoritzada l'actuació, la Conselleria d'Educació deixarà en mans dels consistoris municipals el projecte, contractació, construcció, direcció i certificació de l'obra sufragant completament les esmentades infraestructures educatives amb fons autonòmics.