L'Ajuntament d'Alacant inverteix mig milió d'euros en projectes EDUSI

Millores en mobilitat de vianants, una aplicació informàtica per al castell Santa Bàrbara, desenvolupar un quadre de comandament per a la Policia Local i implementar un sistema de seguretat informàtica són els quatre projectes que rebran les inversions aprovades en la Junta de Govern Local

703
EDUSI Diario de Alicante
Josep Manel Sánchez

La Junta de Govern Local de Alacant ha aprovat una inversió total de 573.598,84 euros que seran repartits en quatre projectes en l'àmbit d'acció de la EDUSI. La millora d'accessibilitat de vianants, el desenvolupament d'una aplicació informàtica per visitar el castell Santa Bàrbara, Implantar un sistema de seguretat informàtica o el desenvolupament d'un quadre de comandament per a la Policia Local són els quatre projectes en què l'Ajuntament assumirà la meitat de la inversió, i l'altre 50% estarà cofinançat per la Comissió Europea dins del plantejament de l'Eix Urbà de Programa Operatiu de creixement sostenible i de FEDER.

La primera obra de mobilitat i accessibilitat de vianants estarà entorn del carrer Alcalde Suarez Llanos, al barri de les Carolines, amb un pressupost de 461.000 euros i quatre mesos de durada. Les obres estaran situades en el nucli urbà on es troba el Centre Cultural Les Cigarreras que anirien des del carrer Sant Carles, fins a l'Avinguda Poeta Zorrilla i Plaça Pius XII. Amb esta actuació s'aconseguiria l'adaptació de les interseccions que millorarien la mobilitat de vianants, reurbanitzant el carrer Alcalde Suarez Llanos amb els carrers Espronceda, Agost, Doctor Ferran i Elda. Les voreres en estiguas carrers s'ampliessin entre 2,9 i 3,2 metres d'ample, així com un estacionament de 2 a 2,25 metres. En este projecte es contempla que es posin a les voreres llambordes i lloses prefabricades en formigó, la substitució de l'enllumenat per uns de LED, canvi de mobiliari urbà i es plantaran arbres i arbustos amb la seua corresponent reg.

El segon projecte és el desenvolupament d'una aplicació informàtica, que agiliti les reserves als accessos, tant per l'ascensor com en autobús, a l'castell Santa Bàrbara i el pressupost és de 24.930 euros. El tercer projecte aprovat és la implantació d'un sistema de seguretat informàtica que contingui un portal captiu i un repositori de registres d'activitat, el pressupost amb el que compta és de 53.300 euros. Finalment, s'ha aprovat la convocatòria d'un procediment obert simplificat per a adjudicació de l'contracte de serveis de desenvolupament d'un quadre de comandament per a la Policia Local de l'Ajuntament alacantí amb una despesa total de 34.368,84 euros.

 

Adjudicació de treballs de el Centre Tradicional

Així mateix, també s'ha aprovat en Junta l'adjudicació de el contracte per a realitzar els treballs tècnics per a la viabilitat i sostenibilitat de l'aplicació de la metodologia en la peatonalització de el centre tradicional: eix avinguda Constitució, carrer Bailén, carrer Castaños i plaça Gabriel Miró, a favor de la Unió Temporal d'Empreses -UTE- «Peatonalització Alacant Centre Comercial UTE», la oferta ha estat identificada com l'econòmicament més avantatjosa per un import de 72.600 euros, que es va a realitzar en sis mesos.

La UTE està formada per les empreses «IDOM Consulting, Engineering, Architecture, SAU - A-Ingenia Research and Consulting, SL», Unió Temporal d'Empreses, Llei 18/82, amb la marca comercial de «Peatonalització Alacant Centre Comercial UTE«, L'oferta ha estat identificada com l'econòmicament més avantatjosa, el pressupost base de licitació va ser de 96.800 €, admetent-se proposicions a la baixa. Este projecte comptarà amb un procés de participació ciutadana imprescindible que serà vital per escoltar totes les propuestes que es duran endavant per a la peatonalització. La metodologia d'el projecte contempla quatre fases, una primera en la qual s'elabora els estudis funcionals, que contemplen una anàlisi especial de la situació real. Una segona fase amb propuestes de aleternativas a l'ordenació i tractament en els diferents tipuss de vies. La tercera fase compta amb la participació ciutadana tutelat per l'Ajuntament, recollint l'opinió i les propuestes dels residents, comerciants, empresaris, entitats i associacions. La quarta i última fase contempla la redacció dels documents definitius i el projecte final amb la proposta a executar.

 

Trasllat Torre plaïa

La Torre plaïa situada al carrer Campoamor, es traslladarà a la parcel·la municipal situada entre les avingudes Pinto Pérez Gil, Conrado Albadalejo i el carrer Juana Francès. Els treballs de desmuntatge de la torre, el seu trasllat i reconstrucció té un import de 1.754.500 euros. L'autorització de l'trasllat de la torre el va aprovar el 12 de maig de 2017 el Consell de Ministres mitjançant un decret, ja que, es tracta d'un immoble declarat Bé d'Interès Cultural i que l'Ajuntament va decidir adquirir.