````

Notícies d'Alacant i província

dimarts, 23 abril 2024

EiDF Solar desenvolupa una nova planta solar fotovoltaica a San Miguel de Salinas.

Es fa públic l'inici del procés de Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística del Projecte de planta solar fotovoltaica "PSF Pilar de la Horadada II"

Mitjançant este anunci, es fa públic l'inici del procés de Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística del Projecte de planta solar fotovoltaica “PSF PILAR DE L'HORADADA II”, ubicada al terme municipal de Sant Miquel de Salinas (Alacant), promogut per Energia, Innovació i Desenvolupament Fotovoltaic, SA El desplegament del procés suposa:

  1. Posada a disposició del públic dinformació rellevant de la implantació de la instal· lació de generació denergia renovable.
  2. Qüestionari de valoració del paisatge, el qual estarà disponible durant un període de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació del present anunci. 

La informació estarà accessible i el qüestionari es podrà emplenar de forma digital mitjançant un formulari habilitat a la següent pàgina web: https://www.eidfsolar.es/encuestes/ (així com a la web municipal i/o les seues xarxes socials, si a Ajuntament ho considera oportú).

  • El Informe de resultats dels qüestionaris rebuts estarà disponible sol·licitant-ho al correu: [protegit per correu electrònic] un mes després que haja finalitzat el termini per emplenar-lo i/oa l'annex de participació de l'estudi d'integració de paisatge.

El que es fa públic per a coneixement general, a San Miguel de Salinas, a data 25 de febrer de 2023.