Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 desembre 2023

EiDF Solar desenvolupa una nova planta solar fotovoltaica a la província

La planta es localitza als termes municipals de San Miguel de Salinas i Orihuela

L'empresa Energia, Innovació i Desenvolupament Fotovoltaic, SA (EiDF Solar), que actua com a promotor de les instal·lacions, promou una instal·lació de generació d'energia renovable, denominada “Pilar de la Foradada I”, la potència nominal del qual és de 10.000 KW, i que es localitza en els termes municipals de San Miguel de Salinas i Orihuela (Alacant).

Es fa públic el procés de participació pública de l'estudi d'integració paisatgística del projecte. L'intercanvi d'informació i les activitats plantejades al marco del procés de Participació Pública són les següents:

  1. Posada a disposició del públic dinformació rellevant de la implantació de la instal·lació de generació denergia renovable i Qüestionari de valoració del paisatge, el qual estarà disponible durant un període de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació del present anunci. La informació estarà accessible i el qüestionari es podrà emplenar de forma digital, mitjançant un formulari habilitat a la següent pàgina web www.eidfsolar.es/encuestes (ia la web municipal i/o les seues xarxes socials, si l'Ajuntament ho considera oportú).
  2. El Informe de resultats dels qüestionaris rebuts estarà disponible sol·licitant-ho en este correu [protegit per correu electrònic], un mes després que haja finalitzat el termini per emplenar-lo i/oa l'annex de participació de l'estudi d'integració de paisatge.

Cosa que es fa pública per a coneixement general, a Alacant, a data 3 de juliol de 2023.