Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

Educació defensa el districte únic per 'garantir la igualtat d'oportunitats i eliminar barreres geogràfiques'

Els sindicats alerten que "el fet que alguns centres perdin matriculacions i pateixin un descens d'alumnat pot suposar una pèrdua de grups o línies i, per tant, de places docents"

El director general de Centres Docents, Jorge Cabo, ha afirmat que el districte únic “garanteix la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat, elimina barreres geogràfiques, promou la diversitat a les aules i façalita la mobilitat social”.

Cap s'ha manifestat així amb motiu de la reunió de la taula sectorial en què s'ha presentat als sindicats el projecte que regula el procés d'admissió de l'alumnat als centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

“La Comunitat Valenciana fa un pas transcendental cap a la equitat educativa i l'eficiència administrativa amb la presentació d´un nou decret que redefineixi el procés d´admissió d´alumnat”, ha manifestat.

El director general ha explicat que l'objectiu és que les famílies “puguen triar el centre educatiu que considerin més adequat, i per això vam optar per la implementació d'un sistema de zona única, deixant enrere l'enfocament previ basat en zonificació”.

“Este canvi estratègic respon a les limitacions evidenciades per l'actual model d'admissió, que ha afectat la llibertat d'elecció de les famílies i la inclusió efectiva de tot l'alumnat al sistema educatiu”, ha assenyalat. Així, Jorge Cabo ha indicat que la delimitació zonal, “tot i la seua estructura, ha donat lloc a situacions desfavorables per a les famílies que, tot i residint a les rodalies de centres educatius, no poden accedir-hi a causa de les restriccions geogràfiques imposades per la zonificació”.

“Amb el propòsit de superar estes limitacions, el nou decret cerca atorgar menys pes al criteri zonal i permetre que les famílies elegeixin lliurement el centre que millor s'ajusti als seus interessos i conviccions", ha manifestat.

Simplificació burocràtica

Este canvi en el paradigma d'admissió es tradueix a la simplificació del procés, reduint la càrrega burocràtica tant per als centres educatius com per a les famílies. 

A més, s'anuncia un innovador enfocament en el procés d'admissió, dividit en tres fases: ordinària, extraordinària i contínua.

La fase ordinària inicia el procés estàndard, la fase extraordinària estableix un procediment per a l'adjudicació de les places que han resultat vacants al procés ordinari, i la fase continua es troba oberta durant tot el curs per atendre escolaritzacions sobrivingudes, assegurant així un accés flexible i continu.

“La proposta consolida un procés d'admissió exclusivament telemàtic, però assegurant l'accés a aquelles famílies que no disposin de mitjans electrònics o coneixements suficients”, ha explicat Cabo.

El director general ha subratllat que la presentació d'este nou decret reflecteix un compromís ferm amb la construcció d'un sistema educatiu més equitatiu, inclusiu i adaptat a les necessitats del segle XXI. Esta transformació es presenta com fonamental per al desenvolupament integral dels estudiants i per enfortir la base de l'educació a la Comunitat Valenciana”.

CSIF insta Conselleria a garantir que el districte únic no provocarà pèrdua de grups ni de places docents a centres

El sindicat CSIF ha comunicat la seua petició que no s'elimini, amb l'aplicació del districte únic, cap grup ni línia ni plaça docent. La central sindical ha demanat que l‟Administració garanteixi que no es produirà esta situació. CSIF, per altra banda, ha traslladat la seua postura de no valorar una decisió política com és implantar el districte únic.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha alertat que “el fet que alguns centres perdin matriculacions i pateixin un descens dalumnat pot suposar una pèrdua de grups o línies i, per tant, de places docents”.

El sindicat ha demanat hui a Conselleria un compromís per garantir que esta situació no es produirà i que es mantindrà la qualitat educativa assegurant per al pròxim curs tots els grups i línies existents als centres educatius. La central sindical considera fonamental este factor per “garantir la qualitat educativa i la igualtat doportunitats de lalumnat".

CSIF, a més, insisteix en una rebaixa de ràtios per al pròxim curs amb l'objectiu d'oferir l'atenció més personalitzada possible per afrontar amb més eficàcia les necessitats educatives individuals de l'alumnat.

ANPE reclama a la Conselleria un procediment d'admissió "equilibrat, sense discriminacions i prioritzant l'educació pública"

Per al sindicat, Associació Nacional de Professionals de l'Ensenyament amb independència del model d'admissió que s'estableixi, ha de primar davant de totes les coses, i així ha de quedar garantit en este nou decret, “la distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu entre tots els centres sostinguts amb fons públics, la no-discriminació per qualsevol causa, la garantia de recursos per a l'educació pública i la reducció de la burocràcia que comporta el procediment per als centres”. 

Així aleshores, un aspecte crític que hauria d'abordar el nou Decret és que “el procediment garanteixi una distribució equitativa de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu”.

Esta equitat, juntament amb l'assignació de recursos i suports necessaris, “és essencial per proporcionar una educació inclusiva que atengui les diverses necessitats dels estudiants, evitant concentracions excessives d'este tipus d'alumnat a certs centres públics i garantint un accés just als recursos necessaris, donant solució a la problemàtica actual”.

De la mateixa manera, ANPE ha convidat l'administració a “afrontar este nou decret amb valentia perquè s'atorgui prioritat absoluta al funcionament de les unitats dels centres públics".

En este sentit, ANPE ha reclamat que s'asseguri que abans de procedir a la supressió o la suspensió de funcionament d'alguna unitat d'un centre públic, s'executi esta mesura en qualsevol dels centres concertats que hi haja a la mateixa localitat".

Finalment, ANPE ha demanat que “els procediments resultants del nou procés d'admissió siguen planificats de manera que permetin reduir la càrrega burocràtica per als centres, dotant-los a més del personal administratiu necessari per poder afrontar la càrrega de treball associada”.