Notícies d'Alacant i província

dimarts, 16 abril 2024

Dolón presenta el projecte de reurbanització del Port de Torrevieja

L'alternativa més ben valorada (Alternativa 3) resol els aspectes plantejats en este projecte com l'aposta per la generació d'espais públics oberts o la integració de l'actuació de les Eres de la Sal

L'alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, acompanyat per la vicealcaldessa, Rosario Martínez, ha comparegut hui al matí en roda de premsa per presentar el projecte de reurbanització i la proposta d'actuacions provisionals del Port de Torrevieja.

Abans, ahir, Eduardo Dolón es va reunir amb veïns, comerciants i hostalers de la zona per presentar-los tot el projecte del Port, així com hui al matí amb els portaveus dels partits polítics representats a l'Ajuntament de Torrevieja.

L'alcalde ha anunciat que dilluns que ve començarà el procediment d'escolta activa amb els veïns de Torrevieja, amb les quatre alternatives que ha presentat l'equip de redacció del projecte, les quals estaran penjades a la web municipal perquè, a través d'esta consulta pública, puguen remetre suggeriments per poder incorporar-les al projecte d'actuacions. La intenció de l'equip de Govern és donar àmplia difusió al projecte i donar veu a la ciutadania perquè en manifesti l'opinió.

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL PORT (ESTUDI DE 4 ALTERNATIVES AVALUADES)

Alternativa 0. Trànsit en superfície.

L'alcalde de Torrevieja informa que esta primera alternativa contempla una ordenació que insereix tot el trànsit rodat pel Passeig Vista Alegre, la qual cosa suposa no generar cap nova ordenació de trànsit respecte a l'actualment existent.

Esta actuació es descarta perquè, tot i ser l'opció més econòmica (35 milions d'euros) incideix de manera negativa en els objectius de mobilitat que es pretenen instaurar al municipi, a banda de trencar la continuïtat de vianants que es vol crear mitjançant l'eix Eres de la Sal–Port.

Alternativa 1. Trànsit totalment soterrat.

L'alcalde assenyala que es tracta d'una ordenació en què es planteja soterrar el trànsit íntegrament des de la intersecció de Gregorio Marañón amb Avenida Faleria. Una solució que té un cost molt elevat (165 milions d'euros) i que econòmicament l'Ajuntament no podria assumir, a més d'una elevadíssima complexitat tècnica, especialment al tram de soterrament que s'ubicava al Passeig Vistalegre i que podria afectar les estructures dels edificis que es troba davant seu.

Alternativa 2. Trànsit parcialment soterrat.

L'alcalde ha informat que en esta opció s'ha plantejat que el trànsit rodat entre pel carrer María Parodi fins a la plaça Capdepont i, des d'este punt, se soterraria tant per a trànsit a l'aparcament com al trànsit portuari.

Amb una inversió estimada de 85 milions d'euros, permet resoldre els problemes que s'originaven al soterrament de Passeig Vista Alegre. Tot i això, per motius de seguretat no quedava del tot resolt el trànsit soterrat a María Parodi, en quedar molt ajustat el carril d'emergències que normativament s'hauria de disposar.

Alternativa 3. Trànsit en superfície Variant 1.

Eduardo Dolón ha indicat que l'última proposta que s'ha avaluat (l'alternativa més ben valorada per l'equip tècnic) és mantindre el sistema de circulació de trànsit que planteja l'Alternativa 2, però mantenint-lo en superfície. D'esta manera, no s'afecta la circulació per l'entorn del Passeig Vistalegre, que queda restringit per a trànsit portuari en horari limitat i, puntualment, per a vehicles d'accessos a garatges particulars, emergències i serveis.

Amb esta solució s'optimitza el guany d'espais públics i s'hi integra perfectament la unió del projecte de les Eres de la Sal amb el projecte del Port. El global de l?actuació rondaria els 45 milions d?euros.

VALORACIÓ D'ALTERNATIVES I ALTERNATIVA SELECCIONADA

D'acord amb una sèrie d'elements de judici s'ha establert una matriu de valoració per obtindre l'alternativa més valorada, resultant escollida l'alternativa 3.

Esta alternativa resol els aspectes que s'havien plantejat com a necessaris en este projecte:

-Aposta per generar espais públics oberts.

-Integració de lactuació de les Eres de la Sal, promovent una solució global que siga homogènia.

-Compatible amb les premisses de mobilitat sostenible i conforme amb el model de transport públic.

-Que es puga adaptar a la demanda de trànsit existent i futura tant per al centre d'oci, com les instal·lacions preexistents -clubs nàutics i marina, llotja i aparcaments.

-Que permeti compaginar amb les activitats tradicionals existents a l'entorn mantenint superfície necessària -hippies i fira.

-Que permeti posar en valor elements singulars com el Moll Mínguez.

La superfície total dactuació supera els 135.000 m2.

Una novetat important és l?accés rodat al pàrquing Vista Alegre, que es planteja fer des d?una boca d?entrada al soterrani des del carrer Patricio Pérez. Així mateix, l'eixida del mateix seria al carrer Orihuela, quedant la plataforma disposada a l'ús de vianants, llevat dels vehicles que estiguen habilitats per poder accedir a esta zona per superfície en horari restringit, emergències o accés als garatges.

D'esta manera es permet una solució que “permeabilitzi” l'actual jardinera del passeig Vista Alegre, a més d'una solució addicional de tractament de l'actual pèrgola, passant de tindre un passeig de 23 metres d'amplada, a tindre-ne un de 37 metres, a més de miradors que es crearan a banda i banda del Reial Club Nàutic Torrevieja.

Un element d'especial interès és la rehabilitació del Moll Mínguez, que aflorarà per tot el perímetre, i que quedarà circumdat per aigua, per ambdos cares del moll. A més, es reconfigura una nova gran plaça al voltant de l'actual Waldo Calero, que podria possibilitar puntuals espectacles que es puguen fer a l'aire lliure. Tot això, a més, generant una àmplia zona de terrasses per a l'entorn actual d'hostaleria concentrat a Waldo Calero, Emilio Castelar i Capdepont.

Per la prolongació del carrer Maria Parodi s'accedirà per al trànsit rodat i tindrà la seua eixida pel carrer Rambla Juan Mateo, tret del trànsit de vehicles pesants, que ho farà desviat per Vistalegre, com fins ara, en horari restringit. En este vial es disposarà una rotonda ubicada davant de la Llotja de Pescadors.

A l'esplanada que queda entre el vial i la facena dels edificis existents al Passeig de la Llibertat s'ubicarà una àrea on s'ubicarà el recinte firal i d'esdeveniments, de dimensions suficients per allotjar l'actual demanda.

Tota esta actuació queda a més equipada amb mobiliari urbà i preservant l'arbrat ornamental existent, i s'endinsa als carrers circumdants actuant al carrer Pedro Lorca, Ramón y Cajal, Heraclio, etc.; així com la prolongació cap al port dels carrers Chapaprieta, Azorín i Clemente Gosálvez, a més de les ja citades anteriorment.

L'edifici del Centre d'Oci quedarà connectat a esta actuació mitjançant una urbanització uniforme, i, a més, es quedarà connectat a esta urbanització per mitjà de dos plataformes: una al peu del Moll Mínguez, que, fins i tot, volarà parcialment sobri el mar; i la segona, mitjançant una passarel·la atirantada, que connectarà amb el Dic de Llevant totalment renovat.

El trànsit serà regulat des del carrer Ramon Gallud, de manera que es crea un sistema que permetrà anar disposant de places d'aparcament en temps real, totes des d'un itinerari lineal: pàrquing Vista Alegre, La Plasa, Centre d'Oci, Marina Salinas, Centre, Plaça d'Orient i Centre Cultural Verge del Carmen, articulant així la xarxa d'aparcaments existents que, sumant les places en superfície a les 2.900 places de pàrquing públic que computa la xarxa d'aparcaments esmentada, permetrà disposar de 4.000 places d'aparcament per absorbir la demanda d'estacionament.

Paral·lelament, ha afegit l'alcalde, s'està tramitant la concessió de les obris per part de la Direcció General de Ports, estimant que a final d'any ja es podrien executar les obris d'urbanització -juntament amb les del Dic de Llevant, que estaran a ple rendiment-. L'objectiu és que la primera fase de les obris pogués estar disposada a entrar en servei durant l'estiu del 2025.

Esta primera fase seria la corresponent a reurbanitzar l'entorn del centre d'oci i del recinte de fira, de manera que les activitats tradicionals -fira i venedors d'artesania- ja es podrien reubicar per a esta data.

OBRES PROVISIONALS

Finalment, l'alcalde de Torrevieja ha destacat que les obris de canalització de pluvials destinades a solucionar l'acumulació d'aigua al final del carrer Rambla Juan Mateo comprèn una longitud total de 298 metres lineals, d'1 metre d'amplada per 2,50 d'alçada al carrer Rambla Juan Mateo, que, des de l'avinguda de la Llibertat fins al punt d'abocament a la dàrsena portuària, estarà compost per una bateria de 3 marcos de 3,x1 metres.

L'import d'estes obris està valorat en 3.880.294,67 € (IVA inclòs), i són executades per l'empresa mixta AGAMED. La previsió és deixar llest el tram que discorre per l'interior del port i deixar-lo acabat el maig d'este any. Per no interferir el desenvolupament del trànsit a l'estiu, les obris es reprendrien al setembre a l'avinguda de la Llibertat fins a culminar-les al carrer de la Rambla Juan Mateo.

A més, ja s'engegaran les obris d'execució de la rotonda d'accés, obris que estan actualment en termini de presentació d'ofertes, i que venç el pròxim 20 de febrer. El pressupost previst per a lexecució de laccés provisional és de 555.163,31 € (IVA inclòs).

estes obris inclouen la creació d'una rotonda a la intersecció dels carrers Maria Parodi i Avinguda de la Llibertat, i, a més, porta aparellada el trasllat de 25 casetes de vendes d'artesania del Passeig de la Llibertat. Unes obris que podrien arrencar just després de Setmana Santa i executar-se entre els mesos d'abril i maig, de cara que, a principis de juny, la rotonda puga estar en servei perquè el trànsit es puga restituir amb total normalitat este estiu, a més que es habiliti l'accés al nou aparcament del port que executa el concessionari de la zona d'oci i que, a principi d'estiu, podria estar en marxa.

Així mateix, la remodelació del Dic de Llevant ja està en fase de valoració d'ofertes i està previst tindre-les adjudicades a primers de març, amb una inversió prevista de 8.463.183,22€. Per tant, totes estes obris tenen una inversió que ronda els 13 milions d'euros (12.898.641,20 €).