Notícies d'Alacant i província

dimarts, 6 juny 2023

L'Hospital Doctor Balmis aconsegueix la primera certificació Qualiscòpia per la qualitat de les colonoscòpies

La Unitat d'Endoscòpies realitza cada any més de 4.000 colonoscòpies, una tercera part de la seua activitat global.

La Unitat d'Endoscòpia Digestiva de l'Hospital General Universitari Doctor Balmis ha obtingut la primera certificació de Qualiscòpia que es lliura a nivell nacional i que acredita la qualitat de les colonoscòpies que es realitzen al centre.

- Publicitat -

La Societat Espanyola d'Endoscòpia Digestiva (SEED) i l'Associació Espanyola de Gastroenterologia (AEG) en són les impulsores 'Norma de qualitat per a la realització de colonoscòpies de cribratge de CCR', que s'emmarca al programa Qualiscòpia, afavorit per les dos societats científiques.

Este segell de qualitat és una eina per avaluar i certificar que les unitats d'endoscòpia i els endoscopistes del país compleixen els estàndards de qualitat que consideren necessaris per a la pràctica d'esta activitat mèdica les societats científiques nacionals i internacionals.

- Publicitat -

El càncer colorectal (CCR) constitueix el tumor més freqüent al món occidental i la segona causa de mort per malaltia oncològica. Es tracta d'una malaltia prevenible mitjançant la realització adequada de colonoscòpies al marco del cribratge de CCR.

“Per això, la incorporació d'indicadors de qualitat homogeneïtza la nostra manera de treballar a les unitats d'endoscòpies i garanteix la qualitat assistencial de la colonoscòpia. En última instància, això redunda en una millor assistència als pacients amb malalties de l'aparell digestiu i optimitzar la capacitat preventiva de la colonoscòpia en el cribratge del càncer colorectal”, ha apuntat José María Aparicio, responsable de la Unitat d'endoscòpia Digestiva de l'Hospital Doctor Balmis, integrada al Servei de Medicina Digestiva, que dirigeix ​​Rodrigo Jover.

L'hospital alacantí ha estat avaluat per una entitat externa, que ha dut a terme una auditoria de qualitat que s'haurà de renovar periòdicament.

"L'avaluació comprèn 51 indicadors, que ens ofereixen un punt de referència i també ens permeten detectar àrees de millora a la nostra pràctica clínica diària", ha explicat Aparicio, que afegeix que "s'agrupen en tres categories, d'estructura, procés i resultat" .

La primera recull indicadors relatius a les infraestructures, recursos materials i de personal, entre d'altres; la segona se centra a analitzar els protocols d'actuació, la informació que s'ofereix al pacient, així com la metodologia per minimitzar els riscos durant el procediment, i, finalment, els indicadors de resultat avaluen les diferents complicacions posteriors a la realització de la colonoscòpia.

La Unitat d'Endoscòpia Digestiva de l'Hospital Doctor Balmis fa més de 12.000 procediments a l'any, dels quals més de 4.000 són colonoscòpies. A més, recentment, s'ha implantat una agenda específica d'endoscòpia avançada, on es tracten lesions de còlon de maneig més dificultós, procedents de tota la província d'Alacant, moltes de les quals eren prèviament subsidiàries de tractament quirúrgic.