Notícies d'Alacant i província

diumenge, 3 desembre 2023

La Diputació presentarà un recurs contra el Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat

Els serveis jurídics de la institució assenyalen que la norma és inconstitucional i atenta contra l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

La Diputació d'Alacant presentarà un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra l'Acord del Consell de 17 de juny del 2022 pel qual s'aprova el Pla Sectorial de Finançament Bàsic del Fons de Cooperació Municipal.

Este Acord, que es va dictar en compliment de la Llei 5/2021 reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana, obliga la institució alacantina a aportar al Fons 13,4 milions d'euros el 2023.

Els serveis jurídics de la Diputació han emès un informe previ a lexercici daccions legals que conclou que tant l'Acord del Consell del 2022 com la Llei 5/2021 vulneren la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

En base a este informe, la Comissió d'Hisenda de la Diputació d'Alacant proposarà al Ple la interposició d'un recurs contenciós administratiu amb la intenció d'anul·lar l'Acord del Consell "atès el seu caràcter lesiu als interessos generals de la Província d'Alacant i, en conseqüència, d'esta Diputació Provincial".

El president de la institució provincial, Carlos Mazón, ha recordat que "des del primer moment rebutgem el caràcter obligatori dʻeste fons i el camí de la imposició pel qual ha optat el president Ximo Puig, tot i que des de la Diputació sempre hem estat oberts al diàleg".

"Esta falta de consens ens obliga ara a haver de recórrer als tribunals per defensar l'autonomia provincial que intenta soscavar el Fons de Cooperació", ha afegit Mazón, alhora que ha defensat el model impulsat per la institució alacantina "en què es prioritza més en el repartiment de les ajudes als municipis més xicotets”.

L'informe de l'Àrea Contenciosa i Responsabilitat Patrimonial de la Diputació revela que l'Acord i la Llei del Fons de Cooperació vulneren l'article 64.3 de l'Estatut d'Autonomia i el 142 de la Constitució, que consagra el principi constitucional de suficiència de les Hisendes Locals, no només dels municipis sinó també de les províncies.

A més, el document dels serveis jurídics de la Diputació posa en relleu que la norma del Consell vulnera també l'article 66.3 de l'Estatut d'Autonomia, que preveu la coordinació de funcions pròpies de les diputacions que siguen d'interès general de la Comunitat, ja que el seu únic objecte és “incorporar obligatòriament les diputacions al finançament del Fons autonòmic”, una obligació que atempta també contra l'article 59.2 de la Llei de Bases de Règim Local.

Tot això redunda en una infracció palmària de la garantia institucional de l'autonomia provincial, com estableix l'article 137 de la Constitució i també de la suficiència financera, com indica l'article 142 del text constitucional.

Així mateix, l'informe de l'àrea jurídica de la Diputació recorda que el Tribunal Constitucional (TC) ja ha admès a tràmit dos recursos d'inconstitucionalitat plantejats contra la Llei del Fons de Cooperació i que tres dels consellers del Consell Iuridic Consultiu de la Comunitat Valenciana van plasmar els seus dubtes en el dictamen amb els vots particulars.

Els serveis jurídics de la institució alerten, a més, que la normativa del Consell "compromet el pressupost provincial en una quantia prou important per impossibilitar actuacions emmarcades en la competència pròpia de la Diputació provincial d'Alacant" i també "condiciona" l'elaboració de pressupost.

Per tot això, i "com a conseqüència de l'afectació pressupostària que suposaria, i més en el darrer trimestre de l'any", els serveis jurídics aconsellen que s'adopti com a mesura cautelar la suspensió de l'aplicació de l'Acord pels "inequívocs i irreparables perjudicis" que comporta per a lactivitat de la institució.