Notícies d'Alacant i província

dijous, 29 febrer 2024

Quants diners es queden Hisenda dels premis de la Loteria de Nadal?

Cada guanyador del primer premi de la Loteria de Nadal rebrà 328.000 euros per dècim, un cop descomptat el 20% d'impostos

El sorteig de la Loteria de Nadal és a tocar i cada any molts de nosaltres ens fem la mateixa pregunta: quants diners es queden Hisenda si ens toquen el premi gros?

La resposta és molt senzilla ja que la norma que estableix l'Agència Tributària és la mateixa de l?any passat. Tots els guanyadors d´un premi menor a 40.000€ no hauran de pagar impostos a Hisenda. I els afortunats que obtinguen un premi superior hauran de pagar a Hisenda el 20%.

Exemples pràctics del primer, segon i tercer premi

Així, per cada desè premiat del Grossa de Nadal amb 400.000 euros, en quedaran exempts els primers 40.000€. Dels 360.000 euros restants, cal tributar a Hisenda el 20%. Pel que 72.000 euros seran per a l'agència tributària i 328.000 per a l'afortunat guanyador.

En el segon premi dotat amb 125.000 euros, es pagaran impostos sobri 85.000 euros (un cop restats els 40.000 que estan exempts). Per això Hisenda es quedarà amb 17.000 euros del total i el guanyador rebrà 108.000 euros.

En el cas dels guanyadors dels 50.000 euros del tercer premi, la fórmula és la mateixa. Si 40.000 euros estan exempts, a Hisenda se li paga el 20% de 10.000, És a dir, 2.000 euros. L'afortunat es porta per tant 48.000 euros.

El resta de premis del sorteig no porten retenció per part d'Hisenda perquè són menors de 40.000 euros, informen des de TaxDown.

Què passa si comparteixo el meu desè de loteria amb amics o familiars?

Segons estableix l'Agència Tributària, en el cas de premis compartits en què el premi es reparteix entre tots els participants, cal distribuir els 40.000 € que estan exempts entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació, i qui procedisca al repartiment del premi que figure com a beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d'estar en condicions d'acreditar davant l'Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, i per tant és necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.

Com es declaren els premis de la Loteria de Nadal?

“Els premis de la Loteria de Nadal no tenen repercussió a la base imposable de l'IRPF o, el que és el mateix, no cal incloure'ls a la nostra declaració de la Renda. Tot i això, sí que s'han de declarar els possibles rendiments que estes diners aconseguits els puguen generar als guanyadors, com per exemple els interessos bancaris.”, afirma Enrique García, CEO de TaxDown.

Hisenda pot posar multes per revendre un dècim de la Loteria de Nadal

Segons el Reial decret del 23 de març de 1956 que regula la Instrucció General de Loteria, “la venda de bitllets només es pot efectuar a les administracions de loteries legalment establertes, els titulars de les quals, si ho estimen necessari, es poden valdre de venedors autoritzats.”. Això significa que no es pot comprar un dècim de loteria i revendre'l sense autorització expressa per part de Loteries i Apostes de l'Estat.

I en el cas de comptar amb autorització, l'import del desè mai no podrà tindre un import superior per comissió del 20%. És a dir, que el preu màxim per dècim no pot superar els 24 euros (20 euros més 4 euros de comissió).

Pel que fa a les multes per revendre un dècim premiat de la Loteria de Nadal, si el venedor està intentant ajudar possibles defraudadors a blanquejar diners, podria enfrontar-se sancions per valor de fins i tot més de la meitat del que va guanyar amb el desè premiat, segons informen des de TaxDown.