Notícies d'Alacant i província

diumenge, 26 març 2023

El Consell aprova una declaració institucional amb motiu del Dia per la Igualtat Salarial

La bretxa salarial entre homes i dones s'ha reduït en més de cinc punts des del 2015 a la Comunitat Valenciana.

El Ple del Consell ha aprovat una declaració institucional amb què se suma a la celebració del Dia per la Igualtat Salarial, que es commemora el 22 de febrer.

- Publicitat -

D'esta manera, el Consell es reafirma en el compromís de promoure que s'adoptin mesures eficaces per eradicar la desigualtat salarial i conscienciar el conjunt de la societat sobre l'existència d'una injusta i inacceptable diferència en la retribució salarial que perceben les dones i els homes per la realització del mateix treball o de treballs del mateix valor.

L'Organització Internacional del Treball reconeix des del 1919 el dret a la igualtat de remuneració per a homes i dones per un treball d'igual valor i defineix la bretxa salarial com a indicador que avalua les desigualtats entre homes i dones en els ingressos com el salari.

- Publicitat -

El Consell expressa, mitjançant esta declaració institucional, que la no consecució d'este dret fonamental suposa una greu discriminació de gènere que afecta la independència econòmica de les dones i l'accés a una qualitat de vida digna durant tota la vida laboral i també , per tant, durant la jubilació.

Al text aprovat, el Consell destaca com una de les prioritats del Govern valencià la lluita contra la bretxa salarial i ha reconegut el treball realitzat en este sentit per sindicats, entitats i associacions feministes i per l'EVAP/BPW, a través del seu campanya 'Equal Pay Day'.

Per avançar en esta direcció, des de l'Executiu autonòmic s'ha aplicat transversalment la igualtat de gènere a les polítiques actives d'ocupació i s'ha incentivat la igualtat a les empreses a través de la introducció de clàusules de responsabilitat social, que ha comportat un augment exponencial de les sol·licituds de visat dels plans digualtat a les empreses.

Així mateix, s‟ha aprovat el III Pla d‟igualtat de dones i homes de l‟Administració de la Generalitat i s‟ha desenvolupat la Xarxa Valenciana d‟Igualtat.

Tenint en compte que la bretxa salarial aborda només la part del treball tradicionalment retribuït, també s'ha avançat en el reconeixement dels drets vinculats a les tasques de reproducció, cures i sosteniment de la vida, que continuen recaient majoritàriament en les dones, com el Acord de millora de les condicions de treball de les persones professionals del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, signat recentment, o el reconeixement a persones familiars i afins com a cuidadores de les persones en situació de dependència.

Bretxa del 20,1%

Al text aprovat, el Consell adverteix que a la Comunitat Valenciana la desigualtat en la remuneració que perceben dones i homes pel seu treball assalariat continua persistint, amb una bretxa d'un 20,1% el 2020, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), com a resultat d'una taxa de parcialitat més gran per dedicar temps a les cures, menor retribució associada als treballs de persones cuidadores i la perpetuació dels sostres de vidre, entre altres motius.

Tot i això, cal destacar una reducció d'esta bretxa de més de cinc punts des del 2015 al territori valencià. Per este motiu, el Consell insta a continuar per este camí i lluitar contra tots els tipus de discriminació que atempten contra la igualtat, i es compromet a continuar treballant per eradicar la bretxa salarial, amb l'articulació de totes les mesures necessàries per aconseguir-ho .