fbpx

Notícies d'Alacant i província

diumenge, 14 agost 2022

Urbanisme enderroca l'edifici de Nou Alcoleja, que estava en ruïnes

Urbanisme ha iniciat els treballs de demolició de l'edifici número 10 del carrer Diputat José Luis Barceló, al barri de Nou Alcoleja.

La regidoria d'Urbanisme ha iniciat els treballs de demolició de l'immoble situat al número 10 del carrer Diputat José Luis Barceló, Al barri de Nou Alcoleja. La Junta de Govern Local va adjudicar al març l'enderrocament de l'edifici a la mercantil José Savall Ronda SA Així, executarà els treballs en un termini de tres mesos i l'adjudicació va ser per un pressupost de 177.953,04 euros, IVA inclòs.

- Publicitat -

Continua així els treballs de rehabilitació de la zona després de la demolició al març de 2014 de l'immoble situat al número 18 del carrer Diputat José Luis Barceló.

Es tracta d'un edifici exempt situat al nº 10 del carrer Diputat José Luis Barceló, cantonada amb el carrer General Espartero. Es compon de planta baixa d'ús mixt, dedicada a locals comercials i habitatges, i quatre pisos d'habitatges. El conjunt s'articula al voltant d'un pati interior que serveix de corredor. A ell s'accedeix des de l'actual carrer de l'Diputat Barceló, i en el qual desenvolupen les tres escales de l'edifici.

- Publicitat -

L'immoble té una superfície de sòl de 613 metres quadrats i 2.488 metres quadrats de superfície construïda. Data de 1966, tenint, per tant, al voltant de 55 anys d'antiguitat.

Procediment de la demolició

S'ha triat la tècnica de demolició mecànica per procediments hidropneumàtics per a l'estructura de l'edifici, a l'considerar este mètode el de major seguretat. Consisteix en esgotar la resistència de l'formigó amb l'ocupació d'unes mandíbules demolidores dotades d'unes fulles que trituren l'estructura. S'aplica un esforç tallant. Este sistema té l'avantatge de poder tallar els elements, com bigues, pilars o forjats. Així es deixen anar i baixen a terra, evitant en la majoria dels casos la seua caiguda lliure.

La demolició es realitzarà de dalt a baix. Això evitarà produir ensorraments per empenta o descalces de parts o trossos d'estructura, ni sobrecàrregues per acumulació d'enderrocs en plantes inferiors, que s'anirà desallotjant progressivament.

A més del tanca permanent, es col·locarà una tanca traslladable per al recinte de l'obra. D'esta manera s'amplien els perímetres de protecció a el màxim possible. Així mateix, s'habilitaran diferents preses d'aigua amb cabal suficient perquè el reg siga continu. Això evitarà en la mesura del possible, l'aixecament de pols.

Un cop demolida l'estructura i la planta estigua lliure de runa, es procedirà a la demolició de la fonamentació. En esta s'inclouen les soleres i elements de farciment entre sabates fins a la cota de suport, a més dels possibles murs de contenció entre d'altres. El procediment a seguir serà el mateix que l'empleat en l'estructura, mitjançant la demolició mecànica per procediments hidropneumàtics.

ValenciàEspañol