Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

Denuncien l'amo d'una embarcació de Torrevieja per capturar marisc i crustacis

En esta ocasió, l'infractor s'enfronta a sancions individuals de fins a 60.000 euros per pesca de peix, marisc i crustacis de manera il·lícita.

El Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil d'Alacant, en col·laboració amb la Inspecció de Pesca Marítima de la Direcció Territorial d'Alacant, que pertany a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha denunciat a una persona per incomplir la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de Pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana, per capturar diversos exemplars de peixos, marisc i crustacis de forma il·lícita, al port esportiu de Torrevieja.

- Publicitat -

El marco del Pla Anual de Control Integral d'Activitats Pesqueres (PACIAP), agents del SEPRONA d'Alacant efectua regularment nombrosos serveis de prevenció de la pesca il·legal a les aigües marítimes de la província.

Després de tindre coneixement que, al port esportiu de Torrevieja, hi havia una embarcació que feia pesca marítima d'esbarjo quasi diàriament, van decidir investigar els fets. El 19 d'octubre passat, amb la participació de la Inspecció de Pesca Marítima de la Direcció Territorial d'Alacant, van realitzar la inspecció d'esta embarcació.

- Publicitat -

Al seu interior, es van confiscar 4 exemplars de grans dimensions de dentó (Dentex dentex), 11 exemplars de sorell mediterrani (Trachurus mediterraneus) i 210 exemplars de diverses espècies de mol·luscs, així com certa quantitat de llagosta blanca (Palinurus mauritanicus), estant algunes de les espècies vives en el moment de la inspecció.

Els agents van intervenir a més una gran quantitat d'arts de pesca emprades per a la captura il·legal dels exemplars, així com una nasa (una mena de gàbia) de pescar de grans dimensions, la qual es trobava submergida en aigües del port, i amarrada a l'embarcació del suposat infractor, contenint a l'interior els exemplars de mol·lusc.

Les partides intervingudes no tenien traçabilitat, en no haver estat comercialitzades a través de la llotja, cosa que implica que no havien passat els corresponents controls sanitaris.

El peix incautat que no va poder ser tornat al mar, després de passar el control sanitari pertinent, va ser lliurat a un centre benèfic per al seu aprofitament.

Els agents van remetre la ressenya fotogràfica dels exemplars incautats al Centre de Recerca Marina de Santa Pola (CIMAR) de la Universitat d'Alacant (UA), per a la correcta identificació de les espècies, per si alguna estigués acollida a algun règim de protecció especial. A l'informe elaborat pel centre de recerca, es va llançar que els exemplars pertanyien a les espècies Dentex dentex, Trachurus mediterraneus i Palinurus mauritanicus.

Segons la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana, el peix confiscat per l'infractor durant l'activitat de la pesca d'esbarjo hauria d'haver estat marcat una vegada capturat. El peix es marca amb la finalitat d impedir la venda il·legal de peix. Així mateix, la mateixa llei recorda que el marisqueig només es pot fer en zones autoritzades.

Als expedients de proposta de sanció per les diverses infraccions comeses amb la captura il·legal, se li va sumar al propietari de l'embarcació per tindre caducat el permís de navegació i el certificat de navegabilitat, d'acord amb la Llei 27/1992, de 24 de novembre. , de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

El presumpte infractor ha estat proposat per ser sancionat davant de la Secció de Pesca Marítima de la Generalitat Valenciana, i davant la Capitania Marítima d'Alacant, per un total de sis infraccions. No és la primera vegada que s'enfronta a un expedient sancionador per fets semblants.

En el cas de trobar crustacis mentre realitzem qualsevol activitat al mar, cal recordar que la recol·lecció de crustacis està prohibida.

Si volem veure o fotografiar un exemplar viu de llagosta, cal fer-ho amb compte i intentar no molestar-la, ja que tenen estructures fràgils i l'estrès pot afectar la seua supervivència. No cal agafar ni tocar.