Notícies d'Alacant i província

dimarts, 28 març 2023

El Consell aprova el decret llei que estableix la reducció del 50% del preu del transport públic

El descompte s'aplicarà entre l'1 de febrer i el 31 de juliol de 2023 a tots els abonaments de transport i títols multiviatge

El Consell ha aprovat el decret llei que estableix el descompte de l'50% en tots els abonaments de transport i títols multiviatge als serveis de transport públic col·lectiu terrestre per carretera competència de la Generalitat, entre l'1 de febrer i el 31 de juliol del 2023. 

- Publicitat -

Així, este decret llei regula les condicions per les quals els operadors de transport públic col·lectiu terrestre per carretera competència de la Generalitat, qualsevol que siga la seua situació administrativa, hauran dimplantar esta reducció en el preu, exclòs el bitllet d'anada i tornada

Per la seua banda, la Generalitat haurà de compensar, amb caràcter indemnitzatori, als concessionaris per la reducció dingressos obtinguts durant els sis mesos daplicació deste descompte i pels costos tant dimplementació de la mesura com financers que poguessin haver incorregut. La quantia corresponent serà liquidada als concessionaris directament per la Generalitat. 

- Publicitat -

El finançament de la reducció del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge es realitzarà a través de les ajudes directes al transport públic terrestre, urbà i interurbà aprovades pel Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, ia la part que excedeixi d'estes, la Generalitat finançarà amb fons propis l'import necessari addicional.

Per a l'adopció d'esta mesura, el Consell ha tingut en compte que la durada de la guerra a Ucraïna i la persistència de les pressions a l'alça sobre els preus dels aliments, les matèries primeres i els béns intermedis continuen afectant de manera particular la renda de les llars, especialment els més vulnerables».

Davant d'esta situació, el Consell, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, considera necessari continuar incentivant el paper del transport públic col·lectiu com una de les mesures més importants per afrontar l'escenari actual d'alts preus de l'energia. , que afecta molt especialment la mobilitat quotidiana de la ciutadania, i continuar fomentant el canvi a un mitjà de transport més segur, fiable, còmode, econòmic i sostenible que el vehicle particular».