Notícies d'Alacant i província

divendres, 9 juny 2023

Presentat el decret llei pel qual s'estableix la gratuïtat del transport públic per a joves

La normativa està en vigor del 7 dabril fins al 31 de juliol de 2023.

La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, ha presentat a les Corts el decret llei pel qual s'estableix la gratuïtat del transport públic per carretera, competència de la Generalitat, per a joves menors de 31 anys.

- Publicitat -

En esta línia, la consellera de Transport ha informat que “en primer lloc, s'estableixen les obligacions dels operadors de serveis de transport públic regular de viatgers per carretera a implantar la gratuïtat, entre el 7 d'abril i el 31 de juliol del 2023, per a les persones menors de 31 anys en estes serveis ”.

“És a dir, els concessionaris sobre els quals incideix el decret llei han de crear un abonament temporal de transport a tarifa zero euros per a persones menors de 31 anys, excepte en el supòsit que ja en tinguessin”. "En este cas, la solució passa per establir una reducció del 100% de la tarifa durant el període de vigència", ha explicat.

- Publicitat -

Pel que fa a les condicions de comercialització i utilització de els nous abonaments temporals, estes es podran obtenir a través dels canals habituals i les persones beneficiàries podran obtenir un abonament temporal per cada origen-destí, o un abonament únic per a tots els serveis de la concessió, segons determini cada empresa concessionària.

Els usuaris i usuàries hauran de tenir menys de 31 anys en el moment de la sol·licitud, acreditant-ho a través de DNI o passaport, mentre que els menors de 14 anys que no disposin de DNI, hauran d'aportar el Llibre de Família i la targeta sanitària SIP. Els abonaments seran personals i intransferibles.

En cas d'abonaments previs anuals, l'empresa concessionària haurà d'habilitar un sistema per a la devolució o la compensació de la part proporcional que correspongui.

En este sentit, el decret llei aprovat determina la compensació, amb caràcter indemnitzatori, als concessionaris de transport públic regular de viatgers per carretera d'ús general, que apliquin la gratuïtat per a les persones menors de 31 anys, pels menors ingressos obtinguts durant els mesos de la seua aplicació, pels costos d'implementació de la mesura i els costos financers en què podrien haver incorregut.