Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

Crevillent aprova una modificació pressupostària de quasi 250.000 euros per a Neteja Viària

Esta injecció econòmica es justifica per cobrir la revisió de preus de l'empresa gestora del servei de neteja viària i recollida de residus al municipi

La corporació municipal a l'Ajuntament de Crevillent va aprovar dimarts ahir una modificació pressupostària per un valor de 249.760,72 euros encaminada a les partides de revisió de preus amb l'empresa encarregada dels serveis de neteja viària i recollida de residus, Grup FCC, així com el pagament del tractament dels residus a la Planta de Tractament de Baix Vinalopó, ubicada a Elx.

L'import total d'esta inversió prové del romanent de tresoreria. Esta sessió plenària ordinària del mes de novembre també va servir per donar llum verda a un acord d‟agrupació d‟entitats per a la sol·licitud d‟una subvenció europea encaminada a la digitalització de la xarxa d‟aigua potable i sanejament a la localitat que contempla una sèrie d‟actuacions valorades quasi 880.000 euros.

Així mateix, també es va declarar que el Camí del Boch al Polígon I-10 no és de propietat municipal i, per tant, es procedeix a tramitar la baixa de l'inventari de béns municipals; alhora que es va aprovar l'estudi d'alternatives per a la supressió del Pas a Nivell PK 31/575 de la línia RFIG 336 La Regueró-Alacant Terminal al terme municipal de Crevillent, situat a la cruïlla de la línia ferroviària amb el camí del Vessador .

La sessió ordinària del mes de novembre es va iniciar amb laprovació de la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Violència de Gènere; un punt que va ser recolzat per tots els grups a excepció del Grup Municipal VOX que es va abstindre.

Així, la sessió plenària ordinària del mes de novembre va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit per valor de 249.760,72 euros, provinents del romanent de Tresoreria, per suplementar les partides relatives a la revisió de preus amb FCC, empresa encarregada de la neteja viària i recollida de residus al municipi, amb un import de 25.760,72, així com per injectar 224.000 euros més a la partida destinada al tractament de residus a la Planta de Tractament del Baix Vinalopó, ubicada a Elx.

A la sessió plenària van entrar per urgència dos punts relacionats amb la finalitat de sotmetre a votació un acord per a l'agrupació d'entitats per la sol·licitud d'una subvenció europea encaminada a la digitalització de la xarxa d'aigua potable i sanejament a la localitat. En este sentit, l'edil de Cicle Hídric i Digitalització, Pilar Mas Mas, va explicar que “esta subvenció la pot demanar cada població individualment optant a una subvenció del 60 % o bé es pot sol·licitar com a agrupació de municipis, optant en este format entre el 85 i 90%; i la subvenció la pot sol·licitar cada Ajuntament o el concessionari de la xarxa daigua potable i sanejament”.

Així, "en este cas, Hidraqua és qui sol·licita la subvenció en el nostre nom i d'altres municipis de la zona sud d'Alacant", va afegir Mas, que va subratllar que "Crevillent és l'únic municipi que participa en esta subvenció que no té gestionada per Hidraqua la xarxa de sanejament per la qual cosa ens hem vist obligats a constituir un acord amb Hidraqua perquè ens representin per poder sol·licitar la subvenció”.

Esta subvenció té com a objectiu elaborar un pla director per a la xarxa de sanejament, un alçament topogràfic de la xarxa de sanejament, la instal·lació de sondes, el monitoratge dels punts d'abocaments i el desenvolupament informàtic per gestionar tots estes ítems”. Segons va assenyalar Pilar Mas, "l´import de l´actuació és de 879.037,50 euros i de les arques municipals eixirien 132.614,90 euros, suposant que ens concedeixin un 85 % de la subvenció". L'assumpte va comptar amb el vot positiu de tota la corporació excepte Acord per Guanyar que es va abstindre a la votació, després de votar en contra de la urgència del punt.

El ple també va aprovar, amb la unanimitat de la corporació, declarar que el Camí del Boch al Polígon I-10 no és de propietat municipal i, per tant, es tramitarà la baixa d'este camí de l'inventari de béns municipals. Tal com s'expressa a l'informe preceptiu del Secretari, emès després de la visita de camp realitzada en companyia de la TAG d'Urbanisme, “el suposat camí municipal no és tal sinó que es tracta d'una servitud de pas amb final a una finca privada ”.

Així mateix, el ple va donar llum verda, amb el suport de tots els grups municipals, a l'estudi d'alternatives per a la supressió del Pas a Nivell PK 31/575 de la línia RFIG 336 El Reguerón-Alacant-Terminal, amb encreuament de la línia ferroviària al camí del Vessador al terme municipal de Crevillent. L'arquitecte tècnic municipal ha emès un informe favorable pel que fa a la separata de traçat, hidrologia i drenatge, serveis afectats i tancaments per suprimir el pas a nivell, presentada per ADIF.

Així l'actuació projectada planteja la continuïtat del trànsit de vianants mitjançant la construcció d'una passarel·la de vianants sobri el traçat ferroviari i el trànsit rodat circularà per un nou vial de servei paral·lel al traçat esmentat fins a entroncar amb el camí 9007, antic branc del camí de Catral, afectat al seu dia pel traçat de la plataforma d'Alta Velocitat. Des d'este camí s'accediria al pas elevat existent al PK 32/120, reprenent l'itinerari rodat pel camí del Vessador a través de la via de servei existent al sud de les vies.

Finalment, a l'apartat de mocions, va quedar aprovada la presentada pel Grup Municipal Socialista pel Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Este punt va comptar amb el suport de la corporació a excepció del Grup Municipal VOX que hi va votar en contra.