Notícies d'Alacant i província

dimarts, 28 març 2023

La cooperació valenciana destina 57,6 milions d'euros al finançament de 183 projectes el 2022

El CAHE destina 1,9 milions d'euros a accions per a l'atenció d'emergències davant de fenòmens naturals o catàstrofes humanitàries

El Ple del Consell ha estat informat de la Memòria de Gestió en matèria de Cooperació Internacional al Desenvolupament el 2022 elaborada des de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

- Publicitat -

En matèria de subvencions de cooperació internacional, acció humanitària, sensibilització i educació per a la ciutadania global i promoció i defensa de persones defensores dels drets humans, les diferents convocatòries han comptat amb un import global de 57,6 milions d'euros, fet que suposa un increment del 35 % respecte a l'exercici anterior, ajudes que han permès finançar un total de 183 projectes el 2022.

Al seu torn, a través del Comitè Permanent d'Acció Humanitària (CAHE), la Generalitat ha destinat 1,9 milions d'euros per al finançament de projectes per a l'atenció d'emergències davant de fenòmens naturals o catàstrofes humanitàries, quantia que s'ha incrementat respecte a exercicis anteriors, el pressupost dels quals ascendia a 500.000 euros.

- Publicitat -

L'informe de la cooperació valenciana del passat any recull també les diferents fases dels treballs per a l'elaboració de la Llei de Foment de la Cultura de la Pau i els Drets Humans en el marco del V Pla Director de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament aprovat el 2022, un text normatiu que té la finalitat de reforçar, visibilitzar i coordinar el compromís institucional i de la societat valenciana en conjunt a favor de la promoció de la cultura de pau i la defensa dels drets humans.

D'altra banda, es detalla l'elaboració d'un diagnòstic participatiu per identificar noves línies de treball en matèria de Educació per a la Ciutadania Global 'Transitant' en què han participat ONGDs, representants de l'educació formal, organitzacions, associacions i col·lectius socials.

A la memòria de l'any 2022 es recull alhora el balanç de la I biennal de cooperació, drets humans i desenvolupament sostenible de la Generalitat 'Cooperarium' que va reunir a València propostes i projectes en què coopera la Comunitat Valenciana per visibilitzar i sensibilitzar la ciutadania valenciana.

També reflecteix que al llarg del 2022 es van subscriure un total de 13 convenis de col·laboració per un import global de 4.250.000 euros per a accions institucionals dajuda humanitària; per a lactuació conjunta i coordinada en matèria dacció humanitària amb lAgència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID); en matèria de recerca i formació amb les cinc universitats públiques valencianes; i per a l'enfortiment dels agents de la cooperació valenciana.