Notícies d'Alacant i província

dijous, 8 desembre 2022

Nou impuls per a la redacció del contracte de neteja i recollida de residus de Sant Vicent

El plec haurà de ser flexible de manera que puguin incloure modificacions durant la vigència del contracte.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig ha aprovat a petició de les Regidories de Contractació i Serveis Urbans i Manteniment, treure a concurs públic l'adjudicació del Contracte de Serveis d'assistència per a la redacció dels plecs de condicions administratives i tècniques , necessaris per iniciar els tràmits de licitació del contracte de Neteja Viària i Recollida de Residus Urbans. El pressupost d'eixida de la licitació és de 49.999,09€.

- Publicitat -

El consultor adjudicatari haurà de fer una proposta inicial tècnica, definint les característiques de la maquinària i l'estimació dels recursos per a la prestació correcta del servei, i un estudi econòmic en què es valore detalladament el cost de la mà d'obra i de l'activitat , d'acord amb els convenis laborals vigents, antiguitat mitjana, etc., i considerant una reserva per cobrir absentismes o situacions excepcionals. A més, caldrà garantir en tot moment una adscripció mínima de mitjans humans i materials per al bon funcionament dels serveis.

A nivell administratiu, les condicions han de tenir en compte els objectius a curt, mitjà i llarg termini, així com incorporar la naturalesa flexible del plec, de manera que es puguin incloure modificacions en funció de les circumstàncies al llarg de la vigència del contracte. D'esta manera, el plec ha de recollir la previsió d'escenaris futurs, tant de tipus operatiu derivats del possible creixement urbanístic, amb la renovació corresponent de la maquinària o l'ampliació de mitjans, com aquells que pertanyen a possibles canvis en la normativa actual. De la mateixa manera, el nou plec actualitzarà tots aquells requeriments europeus, estatals, autonòmics i municipals en matèria de sostenibilitat ambiental.

- Publicitat -

El plec haurà d'incloure els serveis especials en festes i esdeveniments de pública concurrència a la via pública, ja siga en dies laborables o festius i haurà de tenir-se en compte les característiques particulars o urbanes de Sant Vicent, com el servei a la Universitat d'Alacant o als nuclis de població de les urbanitzacions.

També caldrà harmonitzar amb altres contractes municipals com ara el de manteniment de parcs i jardins definint amb claredat les fronteres competencials i l'abast del Servei, així com les competències i obligacions del Consorci de residus a què pertany l'Ajuntament.

Per part seua, el consultor haurà de fer un estudi de les condicions tècniques que l'empresa adjudicatària de Neteja Viària i Recollida de Residus Urbans haurà de disposar per a la prestació del servei. Una proposta encaminada a prioritzar la funcionalitat i fiabilitat de la maquinària, amb criteris mediambientals en la mesura que siga possible, així com l'estimació dels recursos i mitjans auxiliars disponibles, com ara instal·lacions o reparació.

La regidora de Serveis Urbans i Manteniment, Pilar Alcolea, assenyala que “este contracte estableix les bases del nou plec de neteja i recollida de residus” i afegeix que "encara que encara es tracta d'un camí llarg, suposa el primer pas per avançar a la contracta definitiva". Així mateix, la regidora recalca que “per a este equip de govern la neteja del municipi és un tema primordial, sempre ho ha estat, i per això treballem amb els mitjans disponibles per cobrir les necessitats dels sanvicenteros i sanvicenteras mentre progressem en la confecció del nou plec”.

Alhora, des de la Regidoria de Contractació, Guillermo García, explica que el procediment d'adjudicació serà obert i una vegada publicat l'anunci de l'obertura del termini de licitació al perfil del contractant, allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, el termini per a la presentació de les ofertes serà de 15 dies naturals. A més, l'edil garanteix "la pressa per resoldre l'adjudicació d'un contracte que l'equip de govern considera essencial per al desenvolupament de la futura contracta de neteja".

Finalment, assenyalar que la persona encarregada de la redacció del plec definirà els sistemes avançats que l'adjudicatari haurà d'incorporar en matèria de maquinari/programari, o altres requisits tecnològics, perquè tant l'empresa com l'Ajuntament puguen fer un seguiment correcte i detallat del servei a temps real, i de manera traçable a través d'històrics i informes. Així mateix, l'edil de Serveis Urbans explica que “s'inclourà un sistema de comunicació, gestió i retorn de resultats davant dels informes o incidències urgents”.

CatalàEspañol