Notícies d'Alacant i província

dilluns, 27 març 2023

El Consell executa el 62% de les mesures de l‟Estratègia Valenciana per a Violències Sexuals 2021-2025

El document, el primer d'estes característiques que hi ha a la Comunitat Valenciana, inclou 53 objectius i 183 mesures a executar.

El Ple del Consell ha estat informat del grau d'execució de les mesures establertes a l'Estratègia Valenciana contra les Violències Sexuals 2021-2025, impulsada per la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives amb l'objectiu de dotar el Govern valencià d'un instrument transversal que permeti eradicar este tipus d'agressions, atendre les dones supervivents i establir mecanismes de prevenció.

- Publicitat -

L'última macroenquesta de violència contra la dona, del 2019, realitzada per la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere, reflecteix que el 60,5% de les dones entre 16 i 24 anys diuen haver patit algun tipus d'agressió sexual o que el 81,2% de les violacions es produeixen per homes que la víctima coneix.

L'Estratègia compta amb tres eixos que s'estructuren en 10 àmbits, 53 objectius i 183 mesures amb què es pretén desenvolupar actuacions, crear sinergies, unir esforços, coordinar i reforçar estructures per a l'abordatge de les violències sexuals mitjançant la informació, la sensibilització i la prevenció.

- Publicitat -

El text planteja mesures en diversos àmbits: educatiu, cultural, laboral, sanitari i de la salut, serveis socials, digital, social i de la comunicació, espai públic i de lentorn afectiu i familiar.

A hores d'ara, de les 183 mesures que conté l'Estratègia 113 es troben ja executades o en execució (62 %), 29 en procés (16 %) i 41 no desenvolupades (22 %).

Mesures executades

Entre les mesures educatives ja desenvolupades o en marxa destaquen, entre d'altres, la introducció de l'educació afectivosexual obligatòria en educació primària i secundària; la formació del professorat per realitzar l'actualització curricular de cada matèria reconeixent el protagonisme cultural i històric de les dones, al marco del programa 'Coeducacentres'; i l'elaboració i activació en l'àmbit universitari d'un protocol que cal seguir abans situacions on es detectin violències sexuals. Tant la Universitat de València com la Universitat Jaume I ja ho han posat en marxa.

Així mateix, ja s'han establert les clàusules de responsabilitat social relacionades amb la promoció de la igualtat i la prevenció de les violències sexuals entre els criteris d'adjudicació i execució dels contractes de l'Administració.

Altres mesures desenvolupades són: elaboració d'un protocol que aborda la prevenció, detecció i intervenció en casos de violències sexuals en centres residencials de gent gran; implantació de la Xarxa de Centres Dona Rural per a la detecció de la violència contra les dones a les zones d'interior de la Comunitat Valenciana (el nou Centre Dona Rural de Xàtiva se suma als dels municipis de Yátova, Segorbe, Sant Mateu i Elda).

Dins de les actuacions executades, destaca també el programa d'abordatge de la violència sexual intrafamiliar amb recursos específics per atendre nens, xics i adolescents víctimes d'abusos, seguint el model 'Barnahus', el servei pilot del qual s'està posant en marxa a Castelló de la Plana.

Així mateix, el programa 'Alba' per a dones víctimes d'explotació sexual, tràfic o prostituïdes s'està consolidant com a servei d'atenció i itineraris d'acompanyament i alternativa sociolaboral i residencial per a estes dones.

La investigació, la formació i la detecció són altres aspectes que s'estan treballant perquè és fonamental disposar de dades, instruments i també professionals que estiguen capacitades per identificar i detectar els signes d'alarma.

L'avaluació de les mesures contemplades a l'Estratègia s'ha realitzat a partir de la informació que aporten les parts intervinents en relació amb les actuacions que els afecten.