Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

El Consell aprova una rebaixa del 10% a les taxes educatives del curs 2022-23

Pérez Garijo informa que el Consell aplicarà un descompte del 30% als abonaments multiviatges del transport públic per carretera fins al final d'este any.

El Ple del Consell ha aprovat la bonificació temporal d'un 10% de l'import de les taxes pròpies i els preus públics dependents de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport fins a la finalització del curs escolar 2022-2023 per tal de fer front a limpacte de la inflació.

Així ho ha indicat la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, que ha exercit com a portaveu després la reunió del Ple del Consell celebrada a València.

Esta rebaixa és una de les mesures recollides al decret llei aprovat pel Ple pel qual es modifica la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 i el decret llei per a la reducció temporal de l'import de taxes pròpia i preus públics de la Generalitat.

Pérez Garijo ha explicat que esta modificació té com a objectiu, a més de la reducció de les taxes, la rebaixa, quant a l'obligació dels centres que imparteixin l'educació secundària obligatòria completa de comptar amb una persona que presti els serveis d'orientació, s'estableix la obligació per part de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, dacord amb les organitzacions sindicals i empresarials del sector, de dotar hores necessàries de lespecialitat dorientació educativa en la resta detapes.

Una altra de les novetats introduïdes és l‟increment de l‟import dels mòduls econòmics per fer front al‟obligació de l‟increment d‟hores lectives al‟ESO, que s‟ha de traslladar al mòdul de concerts perquè el professorat puga percebre la retribució de manera adequada.

Descomptes transport públic

Així mateix, el Consell ha aprovat hui també un decret llei pel qual pel qual es reduirà un 30% del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet d'anada i tornada, dels serveis de transport terrestres per carretera que són competència de la Generalitat i es fixen les obligacions als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a l'aplicació d'estes descomptes, en aplicació del Reial decret llei 11/ 2022, de 25 de juny, aprovat pel Govern d'Espanya.

Pérez Garijo ha recordat que la pujada dels costos de l'energia “està afectant de manera particular la renda disponible de les llars, especialment les més vulnerables. Per tant, cal incentivar el paper del transport públic col·lectiu per afrontar l'escenari actual d'alts preus de l'energia”.

Mitjançant el decret llei aprovat este divendres pel Consell els concessionaris de transport regular de persones per carretera competència de la Generalitat, qualsevol que siga la situació administrativa de la concessió, hauran dimplantar una reducció del preu en un percentatge dun 30% dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet danada i tornada.

La Generalitat, per la seua banda, haurà de compensar, amb caràcter indemnitzatori, almenys pels menors ingressos obtinguts durant els quatre mesos d'aplicació del descompte, els costos d'implementació de la mesura i els costos financers que podrien haver incorregut .

Lluita contra els incendis

D'altra banda, entre els assumptes tractats al Ple del Consell, també s'ha autoritzat la signatura per part de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergència (AVSRE) del contracte mixt, per un valor de 25,4 milions d'euros , per el servei d'avions destinats a tasques d'extinció d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana 2022-2024

Pérez Garijo ha incidit que la utilització d'avions amb capacitat de llançament d'aigua "és una necessitat en la lluita contra els incendis forestals, sent els únics mitjans aeris que actualment es fan servir a la Comunitat Valenciana".

En concret este contracte té per objecte la prestació del servei de set avions de càrrega a terra, destinats a la lluita contra incendis forestals, per al període de l'1 de novembre del 2022 al 30 d'octubre del 2024, prorrogable per un període màxim de tres anys.