Notícies d'Alacant i província

dijous, 1 desembre 2022

El Consell reclama al Govern 803,2 milions per a atenció sanitària pacients d?altres comunitats i estrangers

Concretament, el deute és de 658,6 milions d'euros pels desplaçats nacionals i 144,6 milions per l'atenció a persones estrangeres

El Ple del Consell ha aprovat lautorització a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública perquè reclami al Govern la deute pendent per l'atenció sanitària pacients d'altres comunitats autònomes, així com pacients estrangers.

- Publicitat -

L'import d'este deute ascendeix actualment a 803,2 milions d'euros i s'hauria d'haver percebut a través del Fons de Garantia Assistencial (FOGA), que va ser creat al RDL 16/2012 com a instrument per compensar la despesa sanitària entre les comunitats autònomes a causa de l'atenció de desplaçats, ia través del Fons de Cohesió Sanitària per latenció al col·lectiu estranger.

Pel que fa al FOGA, la finalitat d'este instrument també és resoldre el desequilibri econòmic que es produeix en aquelles comunitats autònomes que acullen un nombre més gran de turistes i, en conseqüència, atenen un nombre més gran de població desplaçada d'altres comunitats de forma temporal, com és el cas de la Comunitat Valenciana.

- Publicitat -

Fins a l'entrada en vigor del RDL 16/2012, el despesa d'atenció sanitària a desplaçats es feia a través del Fons de Cohesió per a determinats tipus dassistència programada en làmbit datenció especialitzada.

En este sentit, a partir de la seua entrada en vigor i amb la creació del FOGA, s'hi van incloure despeses de compensació per atenció primària, assistència especialitzada no programada o la programada que no figura a les compensables, així com urgències i prestacions farmacèutiques.

Des de l'any 2012, la Comunitat Valenciana deu 23,1 milions d'euros per l'atenció a primària i 635,5 Milions per latenció especialitzada a desplaçats nacionals, que hauria dhaver rebut a través del FOGA.

D'altra banda, la Conselleria de Sanitat factura la atenció sanitària als ciutadans estrangers, és a dir, aquells que disposen de Targeta Sanitària Europea o procedents de països amb conveni dassistència sanitària recíproca.

En este cas, són les comunitats les que facturen l'atenció als pacients estrangers, però els pagaments que fan els tercers països per la cura dels seus ciutadans es transfereixen a través de l'Administració de l'Estat (Institut Nacional de la Seguretat Social i el Ministeri de Sanitat).

Sobre estes pagaments, que es canalitzen a través del Fons de Cohesió, la Comunitat Valenciana té pendent de rebre 144,6 milions d'euros per latenció a ciutadans estrangers.

En definitiva, l'import total del deute de l'Estat amb la Comunitat Valenciana i que es reclamarà per l'atenció sanitària a ciutadans desplaçats a través del FOGA (658,6 milions d'euros) ia ciutadans estrangers a través del Fons de Cohesió (144,6 Milions) puja a 803,2 milions d'euros.

CatalàEspañol