Notícies d'Alacant i província

dilluns, 29 maig 2023

El Consell aprova la rebaixa per l‟ús d‟aigua dessalada per al reg a usuaris del Tajo-Segura

Destina 2,5 milions d'euros i permetrà rebaixar en 10 cèntims el cost del metro cúbic fins al 15 de novembre

El Ple del Consell ha aprovat este divendres 5 de maig el decret pel qual es regula la concessió de 2,5 milions d'euros en subvencions adreçades a les comunitats de regants usuàries del transvasament Tajo-Segura de la província d'Alacant, per tal de rebaixar en 10 cèntims el cost del metre cúbic d'aigua dessalada destinada al reg dels cultius.

- Publicitat -

Es tracta d'esta manera de recolzar els agricultors i agricultores usuaris del transvasament a fer front a la compra d'aigua procedent de dessaladores i disposar de recursos suficients per continuar amb la seua activitat, atesa la reducció progressiva de cabals transvasats a la Segura prevista pel reial decret que aprova els plans de conca.

Segons estableix el decret de subvencions, l'import global màxim a concedir és de 2.500.000 euros i estarà destinat a abonar 10 cèntims per metre cúbic d'aigua dessalada que haguessin satisfet les comunitats de regants des de l'1 de gener fins al 15 de novembre de 2023, ja que l'estimació de necessitat d'aigua dessalada per a esta campanya se situa en un màxim de 25 hectòmetres cúbics.

- Publicitat -

La rebaixa del cost de l'aigua dessalada aprovada per este decret se suma a la subvenció del Govern d'Espanya, Per la qual cosa el preu final del metre cúbic que hauran d'abonar els agricultors pertanyents a 26 comunitats de reg usuàries del transvasament serà de 0,22 euros per metre cúbic.

El decret assenyala a l'exposició de motius que l'origen de l'aigua per a les zones regables d'estes comarques, declarades d'interès general de l'Estat, procedeix del transvasament Tajo-Segura, de la reutilització d'aigües depurades i d'aigua procedent de dessaladores.

Així mateix fa referència al Reial Decret 35/2023, de 24 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels plans hidrològics de les 12 demarcacions hidrogràfiques, que fixa els nous cabals ecològics a la conca del Tajo el que suposa una disminució gradual dels cabals transvasats a la Segura de 105 hm3/any per al 2027, respecte als que actualment vénen rebent-se.

La reducció del cabal transvasat compromet la disponibilitat de recursos hídrics necessaris en esta zona de gran producció agrícola on a més hi ha un gran nombre d'empreses i llocs de treball associats al sector agroalimentari, dedicades a la logística, transport, embalatge o distribució, per citar-ne alguns exemples.

Per tot això, el Consell considera necessari compensar este dèficit hídric proporcionant ajudes per façalitar la compra d'altres fonts d'aigua, com és el cas de l'aigua dessalada, a un preu assequible.