Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 desembre 2023

El Consell pròrroga fins a l'agost la reducció d'un 10% de les taxes i preus públics

El govern valencià també amplia fins al 31 de juliol les mesures extraordinàries sobri el cànon de sanejament de l‟aigua

El Consell ha aprovat este divendres el decret llei pel qual es prolonga temporalment la reducció d'un 10% de les taxes i preus públics de la Generalitat fins al 31 d'agost del 2023 i s'amplia la suspensió als contribuents de l'import abonat per cànon de sanejament de l'aigua fins al 31 de juliol de 2023 amb la finalitat d'alleujar l'impacte de la inflació a l'economia de les famílies i empreses valencianes.

En este sentit, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, ha afirmat que el Consell “ha estat, està i estarà treballant cada dia per fer una mica més fàcil el dia a dia dels valencians i les valencianes, ajudant les famílies i les empreses a suportar la situació econòmica que estem vivint actualment”. "Per això, seguirem impulsant noves mesures que permetin a les empreses ia les famílies més vulnerables contindre la pujada de la inflació i mitigar el seu impacte a la renda disponibles", ha afegit.

“De fet, -ha apuntat- les dades del mes de novembre posen de manifest que més de mig any després la inflació a la Comunitat Valenciana ja s'ha situat en el 6,7%, registrant quatre mesos continuats de descens i, a més, som l'autonomia que més ha reduït la taxa d'atur, aconseguint rècords mai abans registrats en la creació d'ocupació”.

“No obstant, -ha afegit- no podem obviar que la lenta evolució del conflicte i l'encara dependència del mercat energètic mantenen encara molt elevats els preus dels productes més bàsics i de les nostres factures”, per la qual cosa el Consell prendrà les mesures que calgan per pal·liar els efectes d'esta situació.

Reducció taxes i preus públics

La norma recull una bonificació del 10% sobri totes les taxes meritades entre l'1 de gener i el 31 d'agost que es regulen a la Llei 20/2017 de taxes; a la Llei 10/1997 de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes; a la Llei 1/1999 de Tarifes Portuàries ia la Llei 2/2014 de Ports de la Generalitat. Esta rebaixa del 10% sobri la quantia a abonar per part dels contribuents es fa extensiva igualment a tots els preus públics de la Generalitat que resultin exigibles entre l'1 de gener i el 31 d'agost del 2023.

Les úniques excepcions recollides a la norma són les taxes per serveis acadèmics universitaris i les taxes i preus públics dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la regulació dels quals a través del Decret 123/2022 ja preveu una reducció del 10% fins a la finalització del curs escolar i universitari 2022/2023. 

La Generalitat també modifica a través d'este decret la durada de les mesures per al suport econòmic als contribuents del cànon de sanejament, ampliant fins al 31 de juliol de 2023 el termini fixat al decret 6/2022 per ajudar les famílies valencianes a fer front a la inflació.

Lluita contra la despoblació

Igualment, s'aplicarà tipus reduït a les transmissions d'immobles que hajan de constituir la seu social o centre de treball d'empreses o negocis professionals que tinguen el domicili fiscal i social en algun dels municipis en risc de despoblament.

D'altra banda, se n'estableix una bonificació del 50% de la quota de la modalitat de transmissions patrimonials oneroses en les adquisicions dimmobles destinats a la seua immediata rehabilitació i destinats al seu ús com a habitatge en municipis en risc de despoblament.

Finalment, se n'estableix una bonificació del 30% de la quota gradual de documents notarials de formalització de les adquisicions dimmobles que hajan de constituir la seu social o centre de treball dempreses o negocis professionals que tinguen el seu domicili fiscal i social en algun destes municipis.

“Es pretén així contribuir a reforçar l'activitat econòmica als municipis en risc de despoblación en un moment com l'actual i garantir la fixació de població, continuar ampliant els beneficis fiscals de totes les empreses i famílies que s'hi instal·len, ampliant el ventall de deduccions fiscals posats en marxa per este Consell per lluitar contra la despoblació”, ha conclòs la vicepresidenta.