Notícies d'Alacant i província

dimarts, 31 gener 2023

El Consell col·labora amb La Nucia per a l'organització de cursos de formació en el maneig de material pirotècnic

El Consell ha aprovat un conveni entre l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i l'Ajuntament de La Nucia per a l'organització de cursos de formació en el maneig de material pirotècnic de consumidors reconeguts com a experts (CRE). 

El Consell ha aprovat un conveni entre l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i l'Ajuntament de La Nucia per a l'organització de cursos de formació en el maneig de material pirotècnic de consumidors reconeguts com a experts (CRE).

- Publicitat -

Per a la realització dels cursos de formació, l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències posa a disposició de l'Ajuntament de La Nucia una plataforma informàtica, l'accés està disponible en esta pàgina web

L'Ajuntament de la Nucia organitzarà i realitzarà els cursos de formació per a l'obtenció de la condició de CRE i realitzarà la prova avaluadora. En el cas que en un curs de formació s'integren alumnes menors d'edat (i, en tot cas, amb una edat mínima de 8 anys) serà requisit imprescindible l'obtenció prèvia i escrita per part de l'consistori de La Nucia de la corresponent autorització dels seus pares o tutors.

- Publicitat -

Pel que fa a les festivitats amb ús de pirotècnia, l'Ajuntament de la Nucia participa a les festes de Sant Vicent (despertà), a les festes patronals d'agost (despertà i cordà) ia les festes de Sant Rafael, que se celebren el tercer cap de setmana de novembre.

El consistori de La Nucia preveu que, amb la signatura d'este conveni de formació, realitzarà una convocatòria de cursos a l'any, al juliol o agost, amb caràcter previ a les fiestes patronals, en les modalitats de cordà i despertà, en què preveu formar anualment a 35 persones aproximadament. Actualment, l'ajuntament compta amb un responsable de grup CRE.

Contingut dels cursos

El contingut dels cursos de formació a impartir per l'Ajuntament de la Nucia s'adequarà a nocions històriques i antropològiques bàsiques sobre les manifestacions festives indicades en l'Ordre 1/2012, per la qual es regula la formació dels consumidors reconeguts com a experts (CRE ).

Així mateix, comprendrà la informació sobre els articles pirotècnics a utilitzar en les manifestacions festives; coneixements sobre el desenvolupament de les manifestacions festives; mesures de seguretat i emergència; procediments de recepció i devolució dels articles pirotècnics, així com el tractament dels articles fallits.

Igualment, el consistori de La Nucía garantirà que els alumnes que participin a la prova avaluadora haurien assistit almenys al 85% del curs.

Tradició en l'ús de la pólvora

La Comunitat Valenciana es caracteritza per la conservació i promoció de les fiestes celebrades en els municipis de tot el seu territori, la majoria de les quals van unides a tradicions molt arrelades, pel que fa a l'ús de pólvora es refereix.

Juntament amb esta promoció i conservació de la cultura i tradició festiva valenciana, el Consell situa entre els seus esforços, en el principi de seguretat i utilització correcta dels articles pirotècnics que es façan servir en els esdeveniments festius, garantint la normalitat en l'adequada realització de les festivitats i celebracions en què es fan servir estes.

L'Ordre conjunta 1/2002 de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport i la Conselleria de Governació regula la formació dels consumidors reconeguts com a experts en les manifestacions festives de caràcter religiós, cultural o tradicional, celebrades a la Comunitat Valenciana, amb ús de artificis pirotècnics.

En virtut d'això, la Presidència de la Generalitat, a través de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, promou la realització dels cursos de formació a través d'associacions d'empresaris, entitats culturals, grups de consumidors reconeguts com a experts, ajuntaments , mancomunitats, federacions, associacions, penyes, colles, comissions festeres, entitats i organitzacions equivalents vinculades a les festivitats amb ús d'artificis pirotècnics, per mitjà de la formalització de convenis de col·laboració.

581 cursos de formació

Fins al moment s'han subscrit 34 convenis, s'han impartit 581 cursos de formació, i un total de 27.712 persones han obtingut la certificació acreditativa com a consumidors reconeguts experts.

Estes cursos van dirigits i orientats a la conscienciació ciutadana sobre els possibles riscos derivats d'una inadequada utilització dels productes pirotècnics i, fonamentalment, a la prevenció, articulació i divulgació dels protocols d'actuació en cas d'accident durant la celebració dels seus fiestes religioses , culturals o tradicionals.

CatalàEspañol