Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 març 2024

El Consell signa un conveni per a la promoció de les Fogueres com a festa rellevant d'interès turístic

Turisme Comunitat Valenciana contribueix econòmicament amb fins a 40.000 euros a través d'un conveni.

El Consell ha autoritzat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i lAssociació de Fogueres Especials dAlacant per a la realització dactuacions de màrqueting col·laboratiu per a la promoció de les Fogueres dAlacant.

Mitjançant l'acord de col·laboració, Turisme Comunitat Valenciana contribueix econòmicament en les actuacions de promoció de la rellevància turística de les Fogueres que s'efectuen des de l'associació, fins a la quantitat màxima de 40.000 euros.

L'Associació de Fogueres Especials, compleix 20 anys de la seua fundació i organitzaran un acte i una exposició com a homenatge a la professió d'artistes de fogueres.

Cal ressaltar que la festa de les Fogueres de Sant Joan és un dels esdeveniments festius de més rellevància i reconeixement dels que se celebren a la Comunitat Valenciana i l'esdeveniment turístic de més repercussió de la ciutat d'Alacant.

Turisme CV té entre els fins l'impuls i l'execució de la política turística en relació amb la promoció de la qualitat i la innovació, el desenvolupament, la millora, la informació i la difusió del sector turístic valencià.

A més, contribueix a potenciar l'oferta mitjançant el suport i la comercialització, la informació i la difusió del producte turístic de la Comunitat Valenciana, així com la realització de les activitats necessàries per a la millor promoció de l'oferta turística.