Notícies d'Alacant i província

dilluns, 11 desembre 2023

El Consell aprova modificar el reconeixement del grau de dependència

L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones en situació de dependència i afavorir la permanència al seu entorn davant de la institucionalització.

El Ple del Consell ha aprovat la modificació del Decret 62/2017 pel qual s'estableix el procediment per reconèixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques.

L‟objectiu d‟esta modificació és fomentar l‟autonomia de les persones en situació de dependència mitjançant serveis i prestacions que afavoreixen la permanència a l'entorn de les persones i la desinstitucionalització, garantint la lliure elecció de les persones davant la cartera de serveis, recollint així la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, l'entrada en vigor de la Llei 3/2019 de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana ha suposat la reestructuració del sistema públic valencià de serveis socials i la configuració del catàleg i carteres de prestacions del sistema públic valencià de serveis socials, la qual cosa fa necessari adaptar la terminologia emprada al Decret 62/2017.

Per tot això, el nou decret regula de manera clara i detallada el contingut dels serveis i prestacions econòmiques per a la promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, amb especial esment a la Prestació Vinculada de Garantia, com a mecanisme que assegura i garanteix a totes les persones que no puguen quedar mai privades del dret a obtindre una plaça residencial.

principals novetats

Entre les novetats introduïdes pel decret aprovat pel Consell destaca l'ampliació de la figura de la Persona Professional Assistent Personal, així com l'aclariment normatiu quant a la seua tipologia, requisits i tipus de prestacions, fent especial èmfasi en la regulació de la figura de la Persona Professional d'Assistència Terapèutica Infantil (PATI).

Així mateix, es millora el Servei d'Ajuda a domicili (SAD) i en l'import de la Prestació Vinculada (PVS-SAD); i s'incrementa un 33% la quantia màxima de la prestació de cures a l'entorn familiar per part de persones cuidadores que no són familiars, amb càrrec als fons de la Generalitat.

D'altra banda, per tal de garantir un servei d'atenció residencial adequat i garantir-ne l'accés, en la prestació vinculada de garantia se'n limita el preu al cost de referència.

El decret aprovat recull també el contingut de l'acord de 28 de gener de 2019 entre la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les conselleries d'Educació, Cultura i Esport i Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per impulsar un pla d'actuació adreçat a les persones cuidadores a l'entorn familiar que volen integrar-se laboralment al sector professionalitzat d'atenció a persones en situació de dependència i no disposen d'una qualificació professional específica en este sector.

A més, es recullen algunes altres modificacions que afecten el servei de prevenció i promoció de l'autonomia personal, tant pel que fa a l'acreditació com la intensitat d'este i les compatibilitats, presentant més sensibilitat cap a l'atenció centrada en les persones, que van a romandre als seus domicilis ateses amb qualitat.