Notícies d'Alacant i província

dimarts, 29 novembre 2022

El Consell torna a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant part de la fiança que va aportar per la compra fallida de la Residència de Temps Lliure

El Ple de el Consell ha aprovat la devolució a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant de part de la fiança que este consistori va aportar el 2013 com a aval per l'operació de compravenda de la Residència de Temps Lliure. 

El Ple de el Consell ha aprovat la devolució a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant de part de la fiança que este consistori va aportar el 2013 com a aval per l'operació de compravenda de la Residència de Temps Lliure.

- Publicitat -

En concret, el 13 de març d'este any es va formalitzar davant notari l'alienació d'este immoble, fins llavors propietat de la Generalitat, que passava així a l'inventari patrimonial de l'Ajuntament de Sant Joan d 'Alacant, per un preu estipulat de 4.537.345,21, 1.134.336,30 euros, a pagar pel comprador en un període de dos anys. Com fiança, el consistori va aportar un aval per import de XNUMX euros.

A 13 de març de 2015, transcorreguts els dos anys fixats en l'escriptura de compravenda com a termini per efectuar el pagament, este abonament no va produir. Dies després, el consistori va manifestar la seua voluntat de resoldre el contracte de compravenda, renunciant expressament a l'adquisició d'este immoble i posant l'edifici a disposició de la Generalitat.

- Publicitat -

En este mateix escrit, l'ajuntament sol·licitava la devolució de l'aval bancari aportat en el seu moment.

D'esta manera, amb data 15 de juliol de 2015, es va procedir a la inscripció registral de l'immoble a nom de la Generalitat i el 3 de setembre de 2015 va donar d'alta en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat Valenciana.

A partir d'aquí, es va iniciar el procediment per a resoldre la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.

En este sentit, la Generalitat ha seguit el criteri mantingut pel Consell d'Estat i pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i, ja que no han existit danys i perjudicis, s'opta per tornar la fiança aportada en el seu moment, únicament descomptant 102.465 euros per la depreciació que l'immoble ha patit des de 2012.

Esta decisió s'adopta un cop vistos els informes emesos a l'respecte per l'Advocacia General de la Generalitat, així com l'informe emès pel Servei de Gestió Immobiliària.

Per tot això, el Consell ha aprovat la recuperació parcial de la fiança prestada per l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant (102.465 euros) i la cancel·lació de la resta de l'aval prestat (1.031.871,30 euros).

CatalàEspañol