Notícies d'Alacant i província

dimarts, 31 gener 2023

El Consell destina 44,2 milions a ajudes al copagament de medicaments i tractaments ortoprotèsics

En són beneficiàries les famílies monoparentals, pensionistes, persones amb diversitat funcional, menors d'edat i persones aturades.

El Consell ha aprovat el decret que regula les bases i la convocatòria d'ajuts davant del copagament de tractaments farmacològics i ortoprotèsics amb l'objectiu de compensar la despesa farmacèutica de determinats col·lectius de persones.

- Publicitat -

Durant els exercicis pressupostaris del 2016 al 2022, el Consell ha desenvolupat una política de recuperació i ampliació de drets en matèria sanitària. Així, pel que fa a la prestació farmacèutica, el Govern valencià ha aprovat successius decrets que establien les bases per a la concessió destes ajudes directes, amb lobjectiu que les persones que tenien la condició de beneficiàries poguessin fer front al copagament farmacèutic i ortoprotèsic , i així façalitar l'adherència als tractaments mèdics i ortoprotèsics prescrits subjectes a finançament públic.

En este sentit, en els pressupostos de l'any 2023, es destinaran més 44,2 milions d'euros a ajudes a pensionistes de rendes baixes, persones amb diversitat funcional, menors de 18 anys amb renda baixa o no registrats ni autoritzats a residir a Espanya, persones en situació de desocupació i el col·lectiu de famílies monoparentals.

- Publicitat -

El grup de col·lectius beneficiats s'ha anat ampliant estes sis anys i des de la posada en marxa d'estes ajudes el 2016 fins al setembre d'este any s'han destinat 354.569.029 euros.

estes ajudes han permès reduir tant el nombre de tractaments abandonats com el nombre de tractaments no iniciats. Durant este any, més d'un milió de persones han rebut esta subvenció.

21,2 milions d'euros per a pensionistes

Els pressupostos del 2023 contemplen una partida de 21.216.780 per compensar despeses relacionades amb l'adquisició de medicaments del col·lectiu de persones pensionistes amb nivells de renda inferiors a 18.000 euros i els beneficiaris. Fins al dia 30 de novembre se n'han beneficiat 383.202 persones en esta condició.

La xifra d'este col·lectiu és menor que anys anteriors a causa de l'aplicació de la normativa estatal que suposa l'exempció nacional del copagament farmacèutic a les persones pensionistes amb rendes inferiors a 11.200 euros (Llei 11/2020 de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2021), entre d'altres col·lectius.

Això ha suposat que la Comunitat Valenciana ja no assumeixi les ajudes a persones amb rendes fins a 11.200 euros -en fer-ho l'Estat- i segueixi subvencionant pensionistes la renda dels quals oscil·la entre els 11.200 i els 18.000 euros.

Les ajudes també van adreçades a persones amb diversitat funcional, menors de 18 anys amb diversitat funcional diagnosticada amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i més grans de 18 anys diagnosticats amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Durant el 2023 se'n destinen 5.838.700 per a este col·lectiu de persones, unes subvencions de les quals el 2022 se n'han beneficiat 116.393 persones pertanyents a este col·lectiu.

Menors amb rendes baixes

A més, des de l'any 2017 es concedeix este ajut directe al col·lectiu de persones menors d'edat amb rendes baixes, el titular de les quals de la targeta a què estan adscrites tingui un nivell de renda inferior a 18.000 euros anuals. Així mateix, s'hi inclouen persones menors d'edat no registrades ni autoritzades a residir a Espanya i beneficiàries d'assistència sanitària en situacions especials.

Durant el 2022, un total de 306.295 nens i nenes s'han beneficiat de les ajudes i per a l'any vinent està prevista una partida de 5.587.990 euros en ajudes directes a este col·lectiu.

També es concedeix ajut al copagament farmacèutic al grup de persones en condició de desocupació. En este cas, el 2023 es destinaran 11.614.880 euros en ajudes directes i durant este any han estat 255.861 persones les que han rebut este ajut.

Pel que fa al col·lectiu de famílies monoparentals es destinarà durant el 2023 un import de 15.000 euros en ajudes a copagament farmacèutic. Podran beneficiar-se desta subvenció les famílies monoparentals residents a la Comunitat Valenciana i amb un nivell dingressos inferior a 18.000 euros.

Durant el 2022, un total de 163 famílies monoparentals han rebut les ajudes per accedir a tractaments farmacològics i ortoprotèsics.

Les ajudes a estes col·lectius es gestionen gràcies als convenis de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i els Col·legis Oficials de Farmacèutics (COF) d'Alacant, Castelló i València.

CatalàEspañol