Notícies d'Alacant i província

dissabte, 24 febrer 2024

El Consell aprova el conveni amb l'Ajuntament d'Alacant per a la Fase I de la rehabilitació Ciutat Triada Joan XXIII

L'actuació comprèn la realització de les obris de rehabilitació d'elements comuns de 102 habitatges i 2 locals comercials.

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria dHabitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i lAjuntament dAlacant per a la gestió de la Fase I del Projecte de rehabilitació delements comuns del complex residencial Ciutat Elegida Joan XXIII, sector D, mòdul de 250 habitatges, a Alacant.

L'actuació comprèn la realització de les obris de rehabilitació d'elements comuns de 102 habitatges i 2 locals comercials situats en una parcel·la entre el carrer d'Antonio Ramos Carratalá, 78 a l'94, i el carrer de Pintor Astorza i Triay, 2 a l'24 d'Alacant , obris d'urbanització i accessibilitat, sense que estes actuacions suposen canvi de titularitat dels immobles afectats.

L'ens gestor de l'actuació serà el Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant. La subvenció de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració de l'Territori, que estableix este conveni per 2018, ascendeix a 754.751,28 euros.

Es proposa executar el projecte en tres fases anuals, del 2018 al 2020, als efectes que cada fase es puga executar dins l'anualitat dels successius convenis que se signin sempre que hi haja disponibilitat pressupostària. En total, la Generalitat aportarà 1.766.777 euros per a les 255 unitats de rehabilitació.

Comissió de seguiment

Així mateix, el conveni estableix la creació d'una Comissió de Seguiment integrada per dos representants de la Generalitat, un l'Ajuntament d'Alacant i un de el Patronat Municipal de l'Habitatge.

Esta Comissió ha de verificar el compliment de les previsions i podrà proposar totes les modificacions i reajustaments resultin necessaris davant les eventualitats que es puguen produir, a fi d'assegurar el bon desenvolupament de les actuacions fins al total de la seua execució.

A més, resoldrà els problemes dinterpretació i compliment que es puguen plantejar respecte deste conveni.

Pendent des de 2010

El 2010, es va signar l'acord de la Comissió Bilateral pel qual els Barris de la zona Nord 2ª Fase - Barris Joan XXIII 2n Sector i Joan XXIII Mòduls d'Alacant, es van acollir com a Àrea de Rehabilitació Integral (ARI) a el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, amb un cost total de l'actuació de 5.405.000 euros

En l'àmbit de l'actuació no es van iniciar les obris, de manera que no es va procedir a tramitar cap subvenció.

D'altra banda, la ARI va quedar suspesa a l'superar el període de durada prevista i a l'finalitzar la vigència temporal dels plans d'habitatge, a l'empara dels quals es preveien les actuacions relatives a esta Àrea.

Amb posterioritat, l'Ajuntament d'Alacant, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge, va proposar reprendre esta actuació.