Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

El Consell col·labora amb la Universitat d'Alacant per a la formació en mediació policial sobre discriminació, racisme, xenofòbia i violència de gènere

El Consell ha aprovat un conveni entre l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i la Universitat d'Alacant per a la formació en mediació policial en matèria de discriminació, racisme, xenofòbia i violència de gènere.

El Consell ha aprovat un conveni entre l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i la Universitat d'Alacant per a la formació en mediació policial en matèria de discriminació, racisme, xenofòbia i violència de gènere.

- Publicitat -

Este conveni es durà a terme mitjançant la impartició de dos títols d'expert: Expert en Discriminació, Racisme i Xenofòbia i Expert en Prevenció i Intervenció en Violència de Gènere.

Cadascun dels títols comptarà amb 200 hores lectives (20 ects), de les quals el 27,5% seran online (55 hores) i el 57,5% seran presencials (115 hores). Tots dos cursos conclouran amb un treball final, que representarà el 15% de les hores lectives (30 hores), per la direcció del qual seguirà un sistema mixt presencial-online dissenyat en funció de les necessitats.

- Publicitat -

El títol d'Expert en Discriminació, Racisme i Xenofòbia tractarà de formar professionals en el coneixement de les eines (conceptuals i actitudinals) de sensibilització, prevenció i intervenció en situacions de discriminació, racisme i xenofòbia. Es pretén aconseguir una formació tant en aspectes d'índole teòrica com en protocols i plans d'actuació per a la prevenció de la discriminació, el racisme i la xenofòbia.

Per la seua banda, l'objectiu general de l'Títol d'Expert en Prevenció i Intervenció en Violència de Gènere és proporcionar una formació integral en esta matèria. En concret, es pretén estudiar i comprendre el fenomen de la violència de gènere des de les perspectives psicosocial, jurídica, assistencial, epidemiològica i policial; identificar l'existència d'indicis de situacions relacionades amb la violència de gènere; capacitar en el disseny i el desenvolupament d'estratègies policials de prevenció de la violència de gènere, així com capacitar en l'aplicació de mecanismes de protecció de les possibles víctimes de la violència de gènere.

La Universitat d'Alacant disposa d'experts en matèria de violència de gènere i en gestió de la diversitat social i cultural que coadjuven a l'objecte institucional d'estendre el coneixement per mitjà d'activitats d'investigació, formació i promoció dirigides a la recerca de solucions pacífiques que serveixin per millorar la convivència ciutadana.

Així mateix, l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) desenvolupa, dins dels plans anuals de formació contínua, cursos monogràfics i d'especialització per als membres de la Policia Local de la Comunitat Valenciana, i està interessat en promoure la docència, la recerca, el desenvolupament i la innovació en matèria de diversitat social i cultural, així com en matèria de violència de gènere.