Notícies d'Alacant i província

dilluns, 30 gener 2023

El Consell autoritza un conveni per renovar el barri de Sant Antoni d'Elx

El pressupost previst per a les actuacions de regeneració i reurbanització arriba a la quantia de 442.867,25 euros.

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria dHabitatge i Arquitectura Bioclimàtica i lAjuntament dElx per a la gestió de lactuació de regeneració i renovació urbana del Barri de Sant Antón d'Elx i per a la instrumentació de la subvenció que correspon a l'any 2022

- Publicitat -

L'objectiu d'este acord consisteix a determinar un marco de col·laboració per a l'any 2022 entre la Vicepresidència segona i la Conselleria d'Habitatge i l'Ajuntament d'Elx per al desenvolupament de l'actuació de regeneració i renovació urbana de la ciutat a l'empara del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria i la Regeneració i Renovació Urbanes (ARRU) 2013-2016 i distribuir la subvenció corresponent a este any per esta actuació.

La intervenció comprèn la construcció de quatre nous edificis dhabitatges, amb qualificació energètica mínima tipus B, dins l'àmbit del Barri de Sant Antoni, amb 284 habitatges de nova construcció, sense que estes actuacions suposen canvi de titularitat dels immobles afectats.

- Publicitat -

A més, a causa de l'elevat estat de deteriorament en què es troben els habitatges, l'actuació protegida comprendrà les obres de demolició dels edificis, de construcció dels nous habitatges i de reurbanització necessàries, així com l'execució d'un programa de reallotjament i la realització de les funcions de gestió tècnica i informació a través de lequip tècnic de gestió.

El pressupost previst en este conveni per a la subvenció de les actuacions esmentades té un import total de 442.867,25 euros, amb càrrec al programa pressupostari de la Generalitat 'Habitatge i Regeneració Urbana' (línia S7832000 'ARRU Elche Conveni Ministeri de Foment 13-16 i la seua pròrroga 2017') del present any 2022.

concretament, la quantitat aportada per la Generalitat és de 228.863,10 euros i un total de 214.004,15 euros és l'import concedit pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Amb anterioritat, es va legalitzar l'Acord de la Comissió Bilateral el 2014 i posteriorment es van subscriure convenis de col·laboració amb l'Ajuntament d'Elx entre els anys 2015-2021.

Durant tot el de període de tramitació de les actuacions en les anualitats corresponents s'han realitzat propostes de pagament per una quantitat total d'11.297.913,03 euros (6.013.267,24 euros de fons del Ministeri i 5.284.645,79 de la Generalitat) i per les quanties acordades de l'Acord Bilateral, així com de les addendes, es redueix a un import pendent ja esmentat de 442.867,25 euros.

L'acord entra en vigor en el moment de la signatura i el període de vigència finalitzarà el 31 de desembre de 2022.

CatalàEspañol