Notícies d'Alacant i província

dissabte, 3 desembre 2022

El Consell augmenta les ajudes davant del copagament farmacèutic a menors i famílies monoparentals

Està previst augmentar més de 1,9 milions d'euros els imports totals de les subvencions directes dedicades a menors i famílies monoparentals

El Ple del Consell ha aprovat hui un Decret a través del qual es modifiquen els imports totals màxims de les ajudes davant del copagament farmacèutic a menors d'edat, famílies monoparentals i pensionistes amb rendes baixes, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, a l'exercici 2022.

- Publicitat -

D'esta manera, està previst augmentar a més de 1,9 milions d'euros els imports totals de les subvencions directes dedicades a menors ia famílies monoparentals.

En concret, es modifiquen els respectius articles relatius al finançament dels Decrets del Consell 208/2021 i 209/2021 de 23 de desembre, que estableixen les bases reguladores i les convocatòries per a la concessió dajuts o subvencions directes a diferents col·lectius de persones , destinades a façalitar l'adherència als tractaments prescrits pel personal del sistema sanitari públic que estiguen subjectes a finançament públic, corresponents a l'exercici 2022.

Adequació a la realitat actual

- Publicitat -

D'esta manera, l'aplicació de la normativa estatal que suposa l'exempció a nivell nacional del copagament farmacèutic als pensionistes amb rendes inferiors a 11.200 euros (Llei 11/2020 de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021), entre altres col·lectius, implica que esta subvenció a la Comunitat Valenciana es redueix exclusivament a aquelles persones la renda del qual oscil·la entre els 11.200 i els 18.000 euros.

Això ha suposat una disminució del nombre de persones que poden rebre estes ajuts (más de 265.000, si es compara el primer semestre del 2021 amb el primer semestre del 2022).

Paral·lelament, s'ha produït un increment notable en els menors susceptibles de percebre la subvenció (més de 51.000, si es compara el primer semestre del 2022 amb el mateix període de l'any anterior) i també un petit augment en el nombre de les famílies monoparentals (15 per al mateix període) que podrien ser beneficiàries d'estes ajuts.

Per tot això, per adequar les consignacions pressupostàries de l'exercici 2022 a la realitat actual, els imports totals màxims per a estes tres col·lectius seran de 6.609.000 euros per als menors d'edat (1'9 milions d'euros més); 16.849,00 euros (per al col·lectiu de famílies monoparentals (6.609 euros més) i 23.207.941,00 euros per al col·lectiu de pensionistes (en comptes de 25.114.550 euros consignats inicialment).

Estes imports, juntament amb les consignacions pressupostàries corresponents per a la resta de col·lectius beneficiaris d'estes ajuts (aturats i persones amb diversitat funcional), suposaran un import total de més de 47 milions d'euros destinats a estes ajuts davant del copagament farmacèutic per part del Consell per a l'exercici 2022, previstos als esmentats Decrets 208/2021 i 209/2021 de 23 de desembre.

Més de 354 milions d'euros des del 2016

D'esta manera, pel que fa a la prestació farmacèutica, el Consell ha emprès i desenvolupat una política de recuperació i ampliació de drets en matèria sanitària i durant els exercicis pressupostaris del 2016 al 2022 i ha aprovat decrets que estableixen laprovació de les bases per a la concessió destes ajuts directes destinats a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut.

D'esta manera, l'import de les ajudes davant del copagament farmacèutic durant estes exercicis fins al setembre d'este any puja a 354.569.029 euros.

Els beneficiaris anuals destes ajuts durant este període ronden el milió de persones i oscil·len entre 951.886 beneficiaris el 2016 i més de 1.309.678 persones el 2019.

El 2022, el nombre de persones que ja han estat destinataris d'estes ajuts puja a 997.214.

CatalàEspañol