Notícies d'Alacant i província

dimecres, 29 març 2023

El Consell aprova el decret que regula l'estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana

El Decret té per objecte regular els criteris per obtenir i mantenir la consideració de municipi turístic.

El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat el decret de regulació de l'estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana. Este decret es dicta en desplegament de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat aprovada el 2018 i té per objecte regular els criteris que han de complir i les obligacions que han d'assumir els municipis per obtenir i mantenir la consideració de municipi turístic, així com els drets que integren l'estatut del municipi turístic de la Comunitat valenciana.

- Publicitat -

La finalitat essencial de l'estatut de l'Municipi Turístic és promoure la qualitat en la prestació dels serveis municipals a el conjunt de la població turística, contribuint a un turisme sostenible i inclusiu, amb fonament en el principi d'hospitalitat i en els compromisos que es deriven d'el codi ètic de l'turisme valencià.

L'estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana preveu el compliment de tres criteris per al reconeixement de la condició de turístic a un municipi: població turística integrada per turistes i visitants; places d'allotjament i segona residència; i comptar amb algun recurs turístic de primer ordre o, alternativament, que l'activitat turística representi la base de la seua economia o una part important d'esta.

- Publicitat -

A més, per al reconeixement de la condició de municipi turístic s'han de complir una sèrie d'obligacions com: adoptar l'hospitalitat com marco de referència en l'acció pública turística; comptar amb mesures adequades i accessibles per a subministrar informació turística veraç i completa; comptar amb un òrgan o estructura de participació en l'acció pública turística; així com informar anualment a l'departament de el Consell competent en matèria turística sobre el compliment de les seues obligacions.

Cal ressaltar que amb el reconeixement de municipi turístic de la Comunitat Valenciana s'obtenen els drets de: atenció preferent en plans; polítiques i programes turístics, així com finançament específic per compensar l'esforç financer, motivat per l'activitat turística, tant en la prestació de serveis com en inversió en infraestructures.

Cal destacar que en l'estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana té un singular protagonisme la sostenibilitat turística, la intel·ligència en els sistemes de coneixement i gestió, l'hospitalitat, el codi ètic de l'turisme, la valoretzació del territori i de el paisatge, la rellevància de la cultura, les senyes d'identitat i tradició local, així com la cooperació i participació de les entitats locals en un nou model de governança.

L'objectiu és contribuir a la consecució d'un model de gestió que possibiliti un ús més racional del territori i l'increment de la satisfacció dels turistes, a més d'una major implicació de les persones i entitats que tenen un paper actiu en l'àmbit turístic.