fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 juliol 2022

El Consell Escolar d'Alacant demana a Conselleria la llista de vacants a col·legis a dos setmanes d'iniciar matriculacions

El període de sol·licitud de places escolars s?obre el 26 d?abril per a les etapes d?Educació Infantil i Primària.

Manca de una mica més de dos setmanes per iniciar el període de matriculacions de les etapes d'Educació Infantil i Educació Primària, el Consell Escolar municipal ha reclamat de manera unànime a la Generalitat que publiqui les llistes de places vacants. Apel·len a un exercici de transparència i assenyalen estar en desacord amb "la instrucció de la Conselleria d´Educació amb el nou procés d´admissió i matriculació, per coartar la llibertat d´elecció de centre als pares en no poder consultar les vacants de forma prèvia" . 

- Publicitat -

En un document remés a la Generalitat Valenciana manifesten que “esta situació genera desconcert tant a les famílies com al professorat en no conèixer les vacants existents, i considerem des d'este Consell que és una manca de transparència de l'administració en els processos d'admissió”.

La secretària general de la Federació Provincial d'APAS Gabriel Miró, Sonia Terrero, considera que perquè hi haja «transparència a tota la matriculació el primer que ha de ser és el saber quantes places vacants hi ha a cada centre educatiu ia cada curs per veure si s'està baremant i adjudicant esta plaça a un alumne en qualitat de les places vacants que hi havia o si queden algunes arracades. No es pot dur a terme una matriculació sense saber les vacants que hi ha a cada centre educatiu». Exigeix ​​que es façan públics els llistats de vacants a cada centre educatiu de tota la província i recorda que altres anys ja estaven publicats per estes dates.

- Publicitat -

El dia 19 de maig s'obriran els períodes de matrícules per a la formació professional de grau bàsic, grau mitjà i superior així com cursos d'especialització. El 26 del mateix mes, els d'Educació Secundària i Batxillerat. Finalment, el 4 de juliol, s'iniciaran els de Formació Professional de Grau Bàsic 2a oportunitat i de Qualificació Bàsica.

La regidora d'Educació, Julia Llopis, reivindica “màxima transparència en els processos d'escolarització”, i urgeix la Generalitat i el conseller Marzà que “les vacants estiguan a disposició de les famílies com més prompte millor, perquè és un dret que tenen a conèixer-les amb anterioritat a l'obertura del procés d'admissió de l'alumnat en els centres educatius dAlacant”.

Legislació del procés d'admissió

Així mateix, al Consell va recordar que l'art. 29 de l'ordre 7/2016, de 3 de juny, que regula el procés de admissió a centres sostinguts amb fons públics per als ensenyaments esmentats, estableix:

“Art 29. Informació pública. Els centres publicaran al tauler danuncis: 1. Normativa reguladora de ladmissió de lalumnat i en especial lannex I desta ordre. 2. Les places vacants per al curs acadèmic a què fa referència el procés d'admissió, segons el que assenyala el capítol anterior d'esta ordre. 3. Àrea dinfluència del centre, si escau. 4. El calendari d'admissió d'alumnat que se cita a l'article 11 d'esta ordre. 5. El projecte educatiu del centre. 6. Els centres concertats, si escau, exhibiran còpia de la part del projecte educatiu que es refereixi al caràcter propi del centre esmentat. 7. La informació sobre el programa o, si escau, programes plurilingües autoritzats o aprovats, així com del projecte lingüístic del centre, en aquells casos en què este projecte lingüístic haja estat autoritzat abans d'iniciar-se el procediment d'admissió d'alumnat del curs següent escolar on regula que juntament amb les vacants”

Per tot això l'acord del Consell exigeix a la Conselleria d'Educació “la documentació i informació relativa als centres i als criteris de baremació recollida en este article”, i reivindiquen que “tota esta informació juntament amb les vacants, haurien d'estar a disposició de les famílies abans del termini de sol·licitud d'admissió establert del 26 d'abril al 4 de maig. I no, com estableix la resolució de 28 de març, a l'annex I, punt 2.5. Publicació de les vacants provisionals existents als centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat, així com de la informació pública a què fa referència l'article 29 de l'Ordre 7/2016: 19 de maig”.

Este Consell Escolar Municipal, reitera la sol·licitud urgent que «es publiqui la informació recollida a l'Art. 29 de l'ordre 7/2016, abans de l'inici del termini de sol·licitud del termini d'admissió, igual que es realitza en el procés de admissió dels ensenyaments dEducació Secundària Obligatòria».  

ValenciàEspañol