Notícies d'Alacant i província

diumenge, 21 abril 2024

La Generalitat treu a informació pública la Connexió del TRAM amb Sant Joan

El conseller destaca que la primera fase s'acabarà a Benimagrell, "des d'on s'ha planificat la continuïtat cap a Mutxamel, per a la qual ja s'han iniciat els primers estudis".

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha tret a exposició pública l'estudi informatiu de la “Connexió del TRAM amb Sant Joan d'Alacant”, després de la seua aprovació, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

el conseller Arcadi Espanya ha explicat que "la connexió entre el ramal de prolongació fins a Sant Joan i la Línia 1 s`ha projectat als voltants de lʻestació de Golf i es realitzarà a diferent nivell, evitant afeccions negatives en lʻexplotació dʻambdos línies".

S'han presentat diferents opcions -ha assenyalat- i el traçat es realitzarà ampliant el pont de l'avinguda de les Nacions, per donar cabuda a la doble via tramviària i continuarà pel PAU 5 d'Alacant, amb el propòsit de donar servei als nous desenvolupaments urbanístics de la ciutat i ampliar el rang de potencials usuaris i usuàries de la xarxa del TRAM”.

Així mateix, el titular d'obris públiques ha indicat que "el traçat permetrà atendre el sector de Nou Nazareth, al terme municipal de Sant Joan d'Alacant, estenent el seu àmbit dʻinfluència als futurs residents dʻesta zona, ara en fase dʻurbanització".

El traçat d'esta primera fase acabarà a Benimagrell, "des d'on s'ha planificat la continuïtat cap a Mutxamel, per a la qual ja s'han iniciat els primers estudis", ha dit el conseller. Abans, donarà servei a l'Hospital Universitari, on se situarà la parada principal.

En este punt s'establirà una àrea de parada d'autobusos que permeti i fomenti la intermodalitat entre modes de transport, així com instal·lacions daparcament segur de bicicletes. En suma, ha comentat Arcadi España, “esta parada es convertirà en un potent centre intermodal de transport”.

Complementàriament, l'ampliació del pont de l'Avinguda de les Nacions permetrà, a més, connectar el nou traçat amb el bucle actual de la platja de Sant Joan, sense interferències amb els serveis de la línia 1.

Per al responsable de Mobilitat el Consell, “esta ampliació del TRAM permetrà connectar Sant Joan d'Alacant i en la fase següent Mutxamel, així com l'Hospital Universitari i la Universitat Miguel Hernández, amb Alacant i la resta de municipis que ja estan interconnectats, com El Campello, Benidorm i Sant Vicent de Raspeig, entre d'altres, gràcies a esta forma de transport públic”.

30 dies per presentar al·legacions

L'estudi informatiu de la Connexió del TRAM amb Sant Joan d'Alacant estarà exposat per un termini de 30 dies hàbils, a partir de l'endemà de la seua publicació al DOGV. Després de les al·legacions, els suggeriments i els informes se seleccionarà l'opció final, que serà objecte dels projectes bàsic i constructiu, ja inclosos al mateix contracte de serveis de redacció.

Després dels treballs realitzats en els darrers mesos, en què s'ha estudiat la viabilitat i condicionants de cadascuna de les nombroses alternatives, s'han seleccionat quatre opcions.

De cadascuna s'exposen els aspectes relacionats amb planejament urbanístic, traçat, parades, centre intermodal, aparcaments dissuasius, funcionalitat i seguretat ferroviàries, característiques dels subsistemes ferroviaris, coordinació amb organismes, infraestructures i serveis afectats, procediment constructiu, estimació econòmica, afeccions a la xarxa viària, a propietats ia accessos, intermodalitat, accessibilitat, aparcaments, afeccions mediambientals i paisatgístiques, i temps de viatge.

També es presenta al document, que consta de memòria, plànols i sis annexos, la justificació de lactuació, la caracterització territorial i ambiental, lestat actual i la problemàtica detectada, lobjecte i àmbit de lactuació i els seus antecedents.

El projecte es podrà consultar a la pàgina web consultar ací