Notícies d'Alacant i província

dijous, 26 gener 2023

La Vicepresidència Segona concedeix ajuts a 201 joves per a la compra d'habitatge habitual

S'ha tingut en compte especialment que l'habitatge estigua en un municipi amb menys de 10.000 habitants i màxim risc de despoblació

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució de les ajudes per un muntant de 1,5 milions d'euros a 201 joves per a l'adquisició d'un habitatge en municipis xicotets de fins a 10.000 habitants o en risc de despoblació de la Comunitat Valenciana.

- Publicitat -

estes ajudes estan incloses al Programa d'ajudes per a persones joves, en la modalitat d'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat, del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

El vicepresident segon i conseller dHabitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha destacat que des del 2021 la Generalitat ha invertit més de 2,5 milions d'euros per fer possible l'accés a l'habitatge en la modalitat de compra per a persones joves, alhora que es potencien les zones rurals, en la lluita contra el risc de despoblament.

- Publicitat -

estes ajudes es gestionen a través de la Direcció General d'Emergència Habitacional dins del programa Compra Jove, el límit del qual s'estableix en 1,5 milions d'euros, tal com estableix el conveni de col·laboració subscrit el passat 7 de juliol entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Vicepresidència Segona. De l'import total, 1.199.144,80 euros els aporta el Ministeri i els 299.786,20 restants la Generalitat.

En esta convocatòria, la compra realitzada es finança des de l'1 de gener de 2022, el 20% amb un límit de 10.800 euros, no podent superar el valor d'adquisició de l'habitatge els 120.000 euros. Així mateix, els municipis on es podrà comprar habitatges passen de els 5.000 als 10.000 habitants.

Les ajudes es concedeixen a aquelles persones amb el contracte de compravenda pendent de formalitzar en el moment de sol·licitar l'ajut per a un habitatge ubicat en un municipi rural o nucli de població de la Comunitat.

Han de ser persones grans i amb menys de 35 anys, que no tenen en propietat un habitatge, amb un contracte d'adquisició i amb ingressos iguals o inferiors a 3 IPREM.

A la baremació s'ha tingut en compte que l'habitatge estigua en un municipi en risc de despoblació, els ingressos i les situacions especials de les persones que sol·liciten lajuda. Entre estes es troben que sigan famílies monoparentals, nombroses, amb diversitat funcional; que haguessin patit un desnonament, execució hipotecària; que sigan víctimes de violència de gènere, de terrorisme o joves extutelats, entre d'altres.

A partir d'ara, les persones beneficiàries disposen d'un termini de tres mesos per presentar la sol·licitud d'abonament de l'ajut concedida juntament amb l'escriptura pública o el contracte privat de compravenda.

Així mateix, a l'escriptura hi haurà de constar l'ajut concedit com a part del pagament, llevat que l'adquisició fos prèvia a la convocatòria d'ajut i posterior a l'1 de gener de 2022, en este cas no serà preceptiu que figuri lajuda concedida en el contracte privat o escriptura pública de compra.

Les persones sol·licitants que hajan façalitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació del llistat definitiu mitjançant missatge de text SMS i podran consultar l'estimació o la desestimació motivada individualitzada de la seua sol·licitud. Així mateix, la publicació al DOGV substituirà la notificació individual de la resolució, segons la legislació del Procediment Administratiu Comú.

CatalàEspañol