Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

La Comunitat registra 6.149 denúncies per violència de gènere el primer trimestre del 2022

La Comunitat Valenciana té la tercera taxa de violència de gènere per cada 10.000 dones més alta d'Espanya, amb un 22,2%.

Els jutjats amb competències en violència sobri la dona (JVM) de la Comunitat Valenciana van rebre durant el primer trimestre d'este any un total de 6.149 denúncies, un 28,3% més que les 4.794 registrades en el mateix període del 2021. Igualment, la xifra de víctimes, 5.737, va patir un increment interanual del 22,1%, en relació amb les 4.699 d'un any abans.

- Publicitat -

estes són algunes de les dades més destacades de l'informe estadístic trimestral publicat este dilluns per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

La Comunitat Valenciana té la tercera taxa de violència de gènere per cada 10.000 dones més alta d'Espanya, amb 22,2% -enfront del 18,3% registrada entre gener i març de l'any passat. Només la superen en este índex les Balears (22,8) i Múrcia (22,6). La taxa mitjana de l'Estat es va situar mentrestant en 16,7.

- Publicitat -

Procedència de les perjudicades

De les 5.737 víctimes comptabilitzades a la nostra autonomia en estes primers tres mesos de 2022, 3.528, el 61,5%, són espanyoles, un 19,8% més que en el mateix període del 2021, i 2.209, el 38,5% restant, són estrangeres, col·lectiu que ha crescut en esta estadística un 3,1%.

El nombre de renúncies, com es denomina aquells casos en què les perjudicades s'acullen a la dispensa de declarar com a testimonis contra els seus presumptes maltractadors, ha crescut un 14%. El primer trimestre de l'any passat n'hi va haver 600 i el del present, 684.

D'altra banda, les ordres de protecció adoptades pels jutjats, 1.114, van augmentar un 17,6%, les denegades, 220, van pujar també un 45,7%, mentre que les inadmeses, tan sols 4, van baixar un 71,4%.

La xifra de persones enjudiciades per estes delictes a la Comunitat Valenciana també va créixer, concretant un 19,8%, aleshores de les 794 el 2021 es va passar a 951 este primer trimestre del 2022. D'este total, un 89% va resultar condemnat, un 1,6% més que un any abans. Van augmentar tant les condemnes a ciutadans espanyols, un 16,9%, en registrar-se 519 i un 30,3% les dictades contra estrangers, que van ser en total 327 condemnats.

Les estadístiques també reflecteixen un increment del 15,4% en el nombre de sentències condemnatòries dictades pels jutjats de violència (801 el primer trimestre d'este any i 694 el del 2021), del 4% a les fallades absolutàries (103 per 99), mentre que el nombre de sobriseïments provisionals, 1.590, es va mantindre pràcticament igual al de fa un any ( 1.588) i el de sobriseïments lliures va disminuir un 34,6%.

Cal destacar l'important increment de la mesura consistent en la suspensió del règim de visites amb fills menors a l'àmbit de la violència de gènere. Els jutjats de la Comunitat Valenciana van dictar este primer trimestre en 119 casos, d'un total de 833 a Espanya.

Esta circumstància és conseqüència de l'aplicació de la Llei orgànica 8/2021, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència, que va modificar l'article 544 ter de la Llei d'enjudiciament criminal, establint la suspensió del règim de visites "quan es dicti una ordre de protecció amb mesures de contingut penal i existissin indicis fonamentats que els fills i filles menors d'edat haguessin presenciat, patit o conviscut" amb la violència de gènere.

Dades per províncies

Per províncies, Alacant va comptabilitzar 2.276 denúncies i 2.251 dones víctimes de violència de gènere, Castelló, 801 i 475, i València, 3.072 i 3.011, respectivament.

Alacant i València superen la mitjana nacional quant a la taxa de víctimes per violència de gènere per cada 10.000 dones, amb un 23,5 i 22,7, respectivament, mentre que la de Castelló és inferior a esta mitjana, amb un 16.

Els Jutjats amb competència en violència sobri la dona alacantins van enjudiciar en este període 346 persones, els castellonencs van fer el mateix amb 112 i els de València van jutjar 493 persones.

CGPJ – Dades estadístiques (poderjudicial.es)