fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 29 setembre 2022

La Comunitat Valenciana rebrà més de 2,5 milions d'euros per a municipis a zones de repte demogràfic

La Comunitat Valenciana rebrà 1.878.735 euros destinats a finançar iniciatives lligades a la bioeconomia en el marco del Pla de Recuperació; i 693.215,64 euros més per impulsar accions de dinamització territorial amb càrrec al Fons de Cohesió Territorial

El Consell de Ministres ha autoritzat este dimarts, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), la distribució de 2.571.950,64 euros a la Comunitat Valenciana per impulsar actuacions en municipis situats a zones de repte demogràfic.

- Publicitat -

La Comunitat Valenciana rebrà 1.878.735 euros destinats a iniciatives lligades a la bioeconomia i procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Els altres 693.215,64 euros aniran destinats a impulsar accions de dinamització territorial cofinançades a càrrec del Fons de Cohesió Territorial.

En total, el Govern destinarà a les comunitats i ciutats autònomes una inversió global de 55,7 milions d'euros en dos línies d'inversió, el repartiment territorial del qual haurà de sotmetre's a la ratificació definitiva de la Conferència Sectorial de Repte Demogràfic.

- Publicitat -

La primera línia comptarà amb 40 milions d'euros per a actuacions de bioeconomia en municipis en risc demogràfic, mentre que els 15,7 Milions restants aniran destinats al suport d'iniciatives i accions per dinamitzar zones de repte demogràfic.

Bioeconomia per desenvolupar les zones en risc demogràfic

Els 40 milions d'euros per a actuacions en bioeconomia se centraran en projectes que incentivin l'ús sostenible dels recursos forestals als municipis, generin ocupació i revaloren el territori a la seua àrea d'influència.

Les iniciatives finançades hauran de garantir beneficis socials en el seu àmbit d'aplicació i s'hauran d'iniciar abans del 30 de juny de 2023, amb un termini màxim d'execució fins al 31 de maig de 2026.

D'esta manera, les propostes finançades hauran d'orientar-se aprofitament silvícola, la ramaderia extensiva, ja produccions forestals sostenibles com les de suro, resina, biomassa, olis, pinyó, castanya, bolets, tòfones, apicultura, plantacions medicinals o apicultura.

També seran finançades iniciatives en matèria de turisme sostenible i compatible amb la conservació del medi forestal, promoció de la capacitació a l'àmbit forestal o la creació i enfortiment de PIMES que desenvolupin línies de treball sobre aprofitament i protecció del medi forestal.

Així mateix, la convocatòria també cobrirà les tasques de restauració de zones que hajan patit incendis forestals, sempre que afavoreixin la recuperació de l'activitat econòmica, es localitzin en zones vulnerables a la despoblació, respectin la recuperació ecològica de l'ecosistema i incorporin la dimensió del benefici de l'actuació per a la població local.

Impuls de la lluita contra la despoblació

Alhora, la distribució de 15,7 milions d'euros a les comunitats i ciutats autònomes prevista als Pressupostos Generals de l'Estat 2022 es gestionarà a través del Fons de Cohesió Territorial (FCT), una entitat clau que permetrà articular un model de cooperació interadministrativa i finançar iniciatives que generin oportunitats al territori.

Esta inversió impulsarà mesures d'ordenació del territori que afavoreixin un desenvolupament local sostenible, abordarà el desequilibri territorial en laccés a serveis públics clau i promourà actuacions per incentivar lactivitat econòmica i empresarial en zones vulnerables al declivi demogràfic.

De la mateixa manera, també es duran a terme programes de responsabilitat social per garantir el desenvolupament sostenible i el benestar dels habitants de làrea dinfluència dels municipis.

La realització efectiva de les iniciatives finançades amb càrrec a este acord que se sotmet a autorització haurà de fer-se abans del 31 de desembre de 2023. Per assegurar un seguiment i control correcte del calendari i de les actuacions, l'acord detalla el sistema de seguiment i avaluació, que es canalitzarà a través de la Comissió Sectorial de Repte Demogràfic i inclou el compliment de les obligacions d'informació i justificació previstes a la normativa comú a les distribucions territorials de fons.

Reforç de la cogovernança al territori

Esta distribució de fons avança en la consolidació de la política pública de repte demogràfic, reforçant la cogovernança territorial, en tant que es fa a les comunitats autònomes partícips de la mateixa. Després de la primera distribució de fons per a projectes singulars, executada el 2021, en este exercici s'augmenta la dotació respecte a l'anterior distribució, passant d'11,7-15 milions d'euros.

Els criteris de distribució, acordats amb les comunitats i ciutats autònomes, tant en la identificació com en el pes relatiu de cadascun, permeten vincular la distribució de fons amb les principals dimensions de la cohesió social i territorial, abastant la dimensió demogràfica, però també la socioeconòmica.

D'esta manera, per primera vegada es disposa d'una política pública centrada en abordar el repte demogràfic i la lluita contra la despoblació de forma transversal, amb instruments específics d'acció i de finançament, obrint nous àmbits d'intervenció i col·laboració amb les comunitats autònomes.

Noves ajudes per a la recuperació de paratges forestals

Este paquet d'ajuts es complementarà els propers mesos amb una nova convocatòria d'ajuts de la Fundació Biodiversitat per import de 80 milions d'euros per a projectes la finalitat última dels quals siga el foment i promoció de la bioeconomia en entitats locals i privades. Esta convocatòria, orientada cap a la millora dels paisatges forestals, es resoldrà ja el 2023 i hi podran optar projectes en àrees afectades per incendis forestals a Espanya.

ValenciàEspañol