Notícies d'Alacant i província

dimarts, 6 desembre 2022

La Comunitat Valenciana encapçala els impagaments de lloguers o execucions hipotecàries que acaben en tribunals

Tot i este trist lideratge el nombre de llançaments conseqüència d'execucions hipotecàries el segon trimestre del 2022 es va reduir un 13,4% respecte al mateix període de l'any anterior

El nombre de llançaments practicats durant el segon trimestre de 2022 als òrgans judicials de la Comunitat Valenciana es va reduir un 13,4% respecte del mateix període de l'any anterior, descens que van experimentar tant els derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), que van baixar un 9,7%, com els llançaments conseqüència de les execucions hipotecàries, que van mostrar una reducció interanual del 20,3%, segons les dades contingudes a l'informe sobre els efectes de la crisi, elaborat pel servei d'Estadística del Consell General del Poder Judicial, que s'han donat a conèixer hui.

- Publicitat -

En xifres absolutes, al conjunt de la Comunitat Valenciana es van practicar 1.524 llançaments durant el trimestre analitzat. D'ells, 966 van ser a causa de l'impagament del lloguer i 511 van obeir execucions hipotecàries. La resta, 47, van respondre a altres causes.

estes xifres col·loquen la Comunitat a la primera posició del país en nombre de llançaments conseqüència d'execucions hipotecàries, per davant d'Andalusia, amb 470, i de Catalunya, amb 402. Atenent el nombre total de llançaments, la valenciana és la tercera autonomia del país, només darrere de Catalunya, amb 2.414, i Andalusia, amb 1.922.

- Publicitat -

Quant al nombre de llançaments en relació amb la població, la taxa de la Comunitat Valenciana és de 10 llançaments derivats d'execucions hipotecàries per cada 100.000 habitants i de 19 per cada 100.000 habitants en què esdevenen de la LAU.

Per províncies, a la de Alacant van ser 684 els llançaments totals practicats entre abril i juny del 2022, un 15,2% menys que el mateix trimestre del 2021. A la província de València van ser 615, un 19,1% menys que l'any anterior, mentre que els jutjats de Castelló van practicar 225 llançaments, això és un augment interanual del 16%.

Reducció execucions hipotecàries

Entre abril i juny de 2022 es van presentar un total de 1.043 execucions hipotecàries a la Comunitat Valenciana, és a dir, procediments per exigir el pagament d'un deute garantit per penyora o per hipoteca. estes 1.043 execucions signifiquen una reducció interanual del 18,2%.

Les xifres situen la Comunitat Valenciana en la segona posició del país quant a la taxa que relaciona el nombre d'execucions presentades per cada 100.000 habitants, amb un quocient del 20,5, només per darrere de Múrcia, que va registrar una taxa de 25,7.

Per províncies, les dades reflecteixen que a la de Alacant es van presentar 538 execucions hipotecàries el segon trimestre del 2022, un 21,5% menys que el mateix període del 2021. A la de València se'n van presentar 411, un 10,3% menys, ia la de Castelló van ser 94, cosa que significa una reducció interanual del 28,8%.

Augment dels concursos

El nombre de concursos presentats en el segon trimestre de 2022 als òrgans judicials valencians, comptabilitzant els presentats als jutjats Mercantils i els de persones físiques registrats als jutjats de Primera Instància i de Primera instància i Instrucció va ascendir a 687, fet que ha suposat un augment del 7,2% respecte del mateix trimestre de l'any anterior.

d'ells 341 corresponen a persones físiques no empresaris presentats als Jutjats de Primera Instància i Primera Instància i Instrucció i els 346 restants es van interposar davant els Jutjats Mercantils.

La ràtio de concursos de persones jurídiques presentats als Jutjats Mercantils per cada 100.000 habitants va ser a la Comunitat Valenciana de 5,2, cosa que situa esta autonomia en la primera posició del país, per davant de Catalunya, amb un 5,1, o de Madrid, amb un 4,4.

Les xifres de concursos presentats per províncies revelen que a la de València es van presentar 411 concursos, un 21,6% més que el mateix trimestre de l'any anterior, a la de Alacant 198, un 12% menys, ia la de Castelló, 72, cosa que significa una reducció interanual de l'1,4%.

Les demandes per descompte pugen un 3%

El segon trimestre del 2022 s'han presentat 3.171 demandes per desmane, un 3% més que el mateix trimestre del 2023, xifra que col·loca la Comunitat Valenciana a la quarta posició del país, per darrere de Catalunya, amb 5.583, Madrid, amb 5.100 i Andalusia, amb 4.555.

Per províncies, a la de València se'n van presentar 1.931, això és un 15,7% més que el mateix trimestre de l'any anterior. A Alacant van ser 997 demandes per descomptat presentades, un 12,6% menys, mentre que a Castelló van ser 243, cosa que significa una reducció interanual del 9,7%.

El nombre de demandes per reclamacions de quantitat registrades als Jutjats Socials de la Comunitat Valenciana, en total 2.548, ha estat un 7,3% inferior a les presentades el segon trimestre del 2021.

En el segon trimestre del 2022, van ingressar als jutjats especialitzats en clàusules bancàries abusives del territori valencià un total de 2.086 assumptes desta naturalesa, se'n van resoldre 3.879 i van quedar en tramitació 8.411.

Ocupació il·legal d'habitatges

La Llei 5/2018, d'11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, en relació a l'ocupació il·legal d'habitatges ha modificat l'article 250.1.4 de la Llei d'enjudiciament Civil.

Des del tercer trimestre de 2018 es disposa d'informació estadística dels judicis verbals possessoris per ocupació il·legal d'habitatges per als casos en què els propietaris sigan persones físiques, entitats sense ànim de lucre o entitats públiques posseïdores d'habitatge social.

El segon trimestre 2022 van ingressar als òrgans judicials de la Comunitat Valenciana 114 procediments d'este tipus, un 2,6 % menys que l'any anterior, i se'n van resoldre 112. Catalunya va ser la Comunitat Autònoma amb un nombre més gran de demandes –178- que representen el 22,8 % del total nacional. El van seguir Andalusia, amb 148; Comunitat Valenciana, amb 114; i Madrid, amb 59.

CatalàEspañol