Notícies d'Alacant i província

dijous, 2 febrer 2023

La Comissió Mixta de Cooperació entre Generalitat i l'Església Valenciana comença el seu camí

Es tracta d'un òrgan col·legiat, de composició paritària, per a l'assessorament i la consulta en matèria de patrimoni cultural, educació i ensenyament, sanitat i assistència social

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que la creació de la Comissió Mixta de Cooperació entre Generalitat i les diòcesis de València, de Orihuela-Alacant, de Segorbe-Castelló i de Tortosa permetrà “aprofundir en la cooperació i la col·laboració” entre ambdos institucions.

- Publicitat -

Així ho ha manifestat a l'acte de constitució d'este òrgan col·legiat que, segons ha manifestat, “reflecteix l'actitud de diàleg constant” d'ambdos parts amb l'objectiu compartit de continuar treballant per “el bé comú” de la ciutadania. 

El cap del Consell ha insistit que la nova comissió permet “refermar el diàleg”, i ha agraït el treball realitzat pel cardenal Antonio Cañizares per posar en marxa esta iniciativa, així com la seua “voluntat d'acord, a través del diàleg i des del respecte".

- Publicitat -

A l'acte també han participat la vicepresidenta i la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas; la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo; la consellera dEducació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez.

La Comissió Mixta de Cooperació es configura com un instrument per a l'assessorament i la consulta en matèria de protecció del patrimoni cultural, ensenyament i educació, assistència sanitària a centres hospitalaris del Sistema Valencià de Salut i assistència social.

Per això, comptarà amb quatre comissions delegades en matèria de patrimoni cultural, educació i ensenyament, sanitat i serveis socials.

Pel que fa a patrimoni cultural, la comissió informarà sobre la protecció, la conservació, el foment i la difusió del patrimoni cultural valencià en qüestions que afectin exclusivament béns de titularitat de l'Església Catòlica que tinguin valor cultural, així com l'establiment de les bases per a l'ús d'estes béns amb caràcter científic o artístic.

En matèria de educació i ensenyament, les seues funcions estan orientades a assessorar l'Administració en l'adopció de criteris d'actuació coordinada per garantir, al marco dels centres docents públics de Generalitat, el dret dels progenitors i progenitores que els seus fills i filles rebin l'ensenyament de la religió catòlica, així com l'ensenyament de la religió catòlica als centres esmentats i la dotació del professorat de religió que siga necessari .

Respecte sanitat, la comissió assessorarà en l'establiment de protocols per garantir l'assistència religiosa a la ciutadania que professi la religió catòlica i que es trobin internats o internades als centres hospitalaris dependents de la Generalitat. 

En relació a la assistència social, s'assessorarà en procediments i metodologies per garantir, en el marco de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, la prestació de serveis socials per les institucions de l'Església Catòlica que els prestin.

La comissió estarà constituïda per deu persones designades per les dos institucions cooperants i s'adscriu a la Presidència de la Generalitat. A més, s'estructurarà en un ple, amb una presidència que correspondrà a la persona titular de la presidència de la Generalitat, una vicepresidència que exercirà l'arquebisbe de València i huit vocalies. 

estes vocalies són també paritàries per la qual cosa quatre seran ocupades per les persones titulars de les conselleries competents en educació, patrimoni cultural, sanitat i serveis socials, i les quatre restants en representació de l'Església Catòlica, exercides pel bisbe de Orihuela-Alacant, el bisbe de Segorbe-Castelló, el bisbe de Tortosa i el vicari General-Moderador de la Cúria de la Diòcesi de València.

CatalàEspañol