Notícies d'Alacant i província

dijous, 2 febrer 2023

La comissió de manteniment del banc s'ha triplicat en els darrers cinc anys

Entre el 2018 i el 2022 la comissió mitjana de manteniment de les entitats bancàries ha passat de 44 a 125 euros per als clients sense vinculació.

Els bancs i caixes tenen llibertat per establir les comissions que vulguin, sempre que compleixin uns requisits: que les cobrin per serveis sol·licitats o expressament acceptats pel client, que responguin a serveis efectivament prestats oa despeses en què haja incorregut l'entitat i que s'haja informat anticipadament d'este cost.

- Publicitat -

En estes casos no hi ha un límit màxim per a la majoria de les comissions que es poden cobrar. De fet, les de manteniment -és a dir, el càrrec pel sol fet de tenir un compte i operar-hi- en el cas de clients sense vinculació han pujat de mitjana 81 euros en només cinc anys, passant de 44 euros el 2018 a 125 euros el 2022; és a dir, quasi s'han triplicat.

Això no obstant, la llei estableix límits per a algunes operacions, entre les quals destaquen:

- Publicitat -

1.- L'amortització anticipada dels préstecs personals no poden superar l'1% del capital amortitzat anticipadament si falta més d'un any per a la fi del contracte i el 0,5% si el termini és inferior a un any.

2.- La comissió per amortitzar anticipadament la hipoteca s'ha anat limitant al llarg dels anys, per la qual cosa el seu import màxim dependrà de la data de la signatura de la hipoteca. Tot i això, durant tot el 2023 es podran fer amortitzacions anticipades de la hipoteca sense pagar comissions.

3.-En els descoberts en compte la suma de comissions i interessos no pot donar lloc a una TAE que superi el límit és 2,5 vegades l'interès legal dels diners. O el que és el mateix 8,125% el 2023. I si el retard és en el pagament de les quotes hipotecàries, l'interès de demora no pot depassar el resultat de sumar 3 punts a l'interès aplicable, mentre que en préstecs personals encara es redueix més , a només 2 punts.

4.- La comissió per canviar d'hipoteca variable a fixa està igualment limitada, en este cas a un màxim del 0,15% del capital i només durant els tres primers anys de vida del préstec. A més a més, durant tot l'any 2023 es podrà canviar el tipus de variable a fix sense pagar comissions en tots els casos.

En qualsevol cas, cal ser sempre cautelosos i assegurar-nos que hem entès bé els costos abans de dur a terme qualsevol operació fora del comú. En estes casos cal consultar al banc l'import de la possible comissió o demanar-li que ens façaliti el document informatiu de comissions.

Si considereu que se us ha aplicat una comissió indegudament, OCU recomana reclamar-la al servei d'atenció al client o al defensor del client de l'entitat i, si la resposta no és l'esperada, al servei de Reclamacions del Banc d'Espanya.

CatalàEspañol