Notícies d'Alacant i província

dilluns, 29 maig 2023

Les associacions de comerç i hostaleria d'Alacant poden sol·licitar ajuts fins al 2 de maig

Les línies dajuts subvencionen projectes, campanyes, accions de màrqueting, comunicació i posicionament digital i tecnològic.

Les entitats i les associacions del Comerç i l'Hostaleria d'Alacant poden sol·licitar des d'hui les ajudes impulsades per l'Ajuntament per promoure campanyes, projectes i iniciatives que afavoreixin la seua reactivació, promoció i dinamització.

- Publicitat -

El pla compta amb un pressupost de 200.000 euros, i després de publicar-se les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, es poden sol·licitar del 13 d'abril i fins al 2 de maig, a la seu electrònica municipal.

Esta iniciativa serà explicada pels tècnics de l'Ajuntament a les entitats i associacions, el proper 18 d'abril, en una reunió on es podran solucionar els dubtes, i s'informarà que les subvencions estan dirigides a impulsar campanyes, projectes i iniciatives que afavoreixin les activitats de promoció, reactivació i dinamització d'estes sectors realitzades entre l'1 de gener i el 26 de novembre del 2023.

- Publicitat -

Les ajudes que es podran concedir poden arribar fins als 25.000 euros, i se'n beneficiaran les associacions que agrupin majoritàriament establiments destinats a les activitats de comerç al detall i d'hostaleria, venedors en mercats ambulants municipals, quedant excloses les federacions i confederacions.

L´edil Lidia López ha destacat la importància de concedir estes subvencions impulsades per l´Ajuntament i creades amb el ferm objectiu de “millorar la competitivitat del nostre teixit comercial i del sector de l´hostaleria a Alacant, ja que amb els projectes i campanyes s´aconsegueix posar en valor estes sectors, i millorar-los dinamitzant alhora les àrees comercials, ja que són un de principals motors econòmics i d'ocupació d'Alacant”.

concretament, cada associació podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per a accions relacionades amb la transformació digital dels comerços, projectes, campanyes, accions de màrqueting, comunicació, bones pràctiques mediambientals, posicionament digital i tecnològic.

Accions dirigides a redefinir el seu model tradicional i posicionar els comerços i restaurants en la transformació digital i tecnològica, adequar la seua estratègia de màrqueting, activar-ne la visibilitat i impulsar-ne la competitivitat, així com la seua projecció exterior.

La regidora de Comerç i Hostaleria va incidir que “és fonamental tota la implicació de les administracions públiques, per això l'Ajuntament aposta amb premis i alhora amb la convocatòria de subvencions a potenciar amb accions que activen la seua visibilitat i impulsen la seua competitivitat, així com amb campanyes i projectes tecnològics, que se sumaran a les línies de bons Comerç”.

Termini de presentació de les subvencions

La línia d'ajudes estableix que se subvencionaran accions realitzades des de l'1 de gener al 26 de novembre de 2023, i es podran concedir subvencions de fins al 100%, amb un límit de 25.000€ per sol·licitant.

Els projectes respondran a l'objectiu principal de millorar la competitivitat dels establiments del comerç i hostaleria d'Alacant amb iniciatives desenvolupades per les seues associacions representatives que els posin en valor, dinamitzin les àrees comercials, afavoreixin la vitalitat de la pròpia ciutat.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP d'Alacant. Els interessats a sol·licitar les presents ajudes ho faran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant, comerç i hoteleria, accedint amb certificat digital de representant de persona jurídica.

Característiques dels projectes

Cada associació podrà presentar una única sol·licitud de subvenció, i un mateix projecte pot ser compartit per diverses associacions i cadascuna en justificarà la part realitzada.

Entre els objectes de la subvenció i accions a dur a terme destaquen:

  • Actuacions vinculades amb la transformació digital dels autònoms i les pimes, comerç electrònic, posicionament, amb accions de sensibilització, diagnòstic, assessorament als establiments pimes en la seua transformació digital que no estiguen cobertes de forma gratuïta per altres programes públics.
  • Accions relacionades amb el màrqueting digital, la presència en línia, RRSS, comunicació, informació, publicitat, dinamització, creativitat i imatge.
  • Serveis i subministraments directes per al desenvolupament de les activitats.
  • Accions dirigides a la implantació de bones pràctiques mediambientals, incloent-hi les de sensibilització, diagnòstic i assessorament.
  • De manera excepcional, la comissió tècnica d'avaluació podrà admetre despeses en articles promocionals o de marxandatge, sempre que sigan un element complementari necessari per potenciar una campanya d'imatge o de bones pràctiques mediambientals. En tot cas, les despeses admeses per este concepte no poden superar el 25% de l'import total subvencionat.
  • Així com creació d'un web corporatiu, despeses anuals de manteniment i actualització d'un web corporatiu, despeses anuals a RRSS, campanyes pròpies no certificades i disseny d'imatge per campanya.