El Col · lector Nord, cada vegada més a prop

Este projecte afecta els termes municipals de Mutxamel i Sant Joan on hi haurà la zona final de desembocadura a la llera de l'Juncaret abans de la Santa Faç

1172
Col · lector Nord Diario de Alicante
Ajuntament de Sant Joan

El director general d'Aigua, Manuel Aldeguer i l'alcalde de Sant Joan, Jaume Albero, Es van reunir amb els tècnics de la conselleria i de la Mancomunitat per avançar en el projecte de Col · lector Nord de Sant Joan d'Alacant i sud de Mutxamel.

Esta infraestructura està motivada per les inundacions que pateix el municipi de Sant Joan per l'avinguda d'aigua pluvial en els episodis de pluges torrencials com el sofert al març de 2017, que va fer que s'inundessin els carrers 8 de març, Maigmona, Major i de l'Carmen, arribant a la zona de l'Hospital, que va patir quantiosos danys per esta inundació.

A més, des del Ministeri de Foment es va advertir que al túnel de l'autovia s'havien produït filtracions i que era una qüestió a resoldre. Este fet, ha alertat tant a la Generalitat com a la Mancomunitat i als ajuntaments per on passa esta via tan transitada. En les pròximes setmanes es tindrà una reunió amb Carreteres depenent de Ministeri per informar de l'actuació i demanar la seua opinió i col·laboració.

Des de la Mancomunitat es va presentar un projecte de col·lector el passat mes d'abril i des d'este moment ha estat estudiat i matisat pels tècnics de la Direcció General d'Aigua dependent de Medi Ambient. Este treball conjunt ha portat a definir un projecte millorat que afecta els termes municipals de Mutxamel, On s'establiran les zones de captació i l'inici de la conducció, i Sant Joan on hi haurà la zona final de desembocadura a la llera de l'Juncaret abans de la Santa Faç. Esta infraestructura comporta una intervenció que potenciarà la futura zona mediambiental de la Coix, Arribant-se a plantejar per part de la Generalitat la possibilitat de la construcció d'un parc inundable de l'estil de la Marjal.

"El projecte millorat pels tècnics de la Generalitat fa que es plantegi una solució a llarg termini al nostre problema històric d'inundacions. Els tècnics de la Mancomunitat han fet un gran treball pensant en el conjunt de la comarca", Ha declarat l'alcalde de Sant Joan i president de la Mancomunitat, el socialista Jaume Albero.