Notícies d'Alacant i província

dimecres, 29 novembre 2023

Dénia Ciutat Creativa UNESCO de la Gastronomia presenta el pla d'acció Dénia & Marina Alta #Tastinglife

El pla d'acció Dénia & Marina Alta #Tastinglife que desenvoluparà els objectius de el projecte Dénia Ciutat Creativa UNESCO de la Gastronomia s'ha presentat en el CdT Marina Alta de Dénia.

El pla d'acció Dénia & Marina Alta #Tastinglife que desenvoluparà els objectius de el projecte Dénia Ciutat Creativa UNESCO de la Gastronomia s'ha presentat en el CdT Marina Alta de Dénia amb la participació de l'secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, l'alcalde, Vicent Grimalt, i els responsables tècnics de el document, Floren Terrades i Vicent Martín , de l'Oficina de la Innovació i la Creativitat.

Les actuacions recollides en el pla d'acció Dénia & Marina Alta #Tastinglife són resultat de la diagnosi elaborat amb les aportacions de tots els sectors implicats i coordinat també per l'Oficina de la Innovació i la Creativitat de l'Ajuntament de Dénia. En la seua elaboració s'ha partit d'una divisió per àrees temàtiques i s'ha recorregut a tècniques d'investigació qualitatives com tallers, panell d'experts o entrevistes personals. Fruit d'este estudi "sabem quin territori gastronòmic tenim a la comarca, què volen i què necessiten els seus protagonistes, on és la fortalesa i on la debilitat", ha afirmat l'alcalde, Vicent Grimalt, qui ha afegit que el diagnòstic "dissenya un full de ruta, que no dubto a qualificar d'estratègica, per a l'economia de la nostra comarca ".

A l'àrea de producció agroalimentària, el diagnòstic reflecteix que el mapa agrícola de la Marina Alta està format, majoritàriament, per cítrics (un 48% de l'cultiu total), vinya, olivera, ametller i tot just un 1% d'hortalisses. L'estructura de la terra és principalment el minifundi, "una debilitat i un valor a la vegada", ha matisat el tècnic d'estudis de l'Oficina de la Innovació i la Creativitat de l'Ajuntament de Dénia, Vicent Martín. Un altre punt feble resideix en la mitjana d'edat de l'productor, que és superior als 50 anys, i l'existència d'escàs relleu generacional. L'abandonament agrícola i la pèrdua de coneixements i usos agrícoles de gran valor que convé salvaguardar són altres dels reptes a què s'enfronta la comarca.

Davant d'això, el pla d'acció proposa el disseny d'un mapa de producte on participin els productors i els consumidors de manera que es puga establir un marco de beneficis comuns. També aposta per promoure els intercanvis de coneixement i experiències, les estructures col·laboratives per abaratir costos de producció i comercialització o la innovació en el model de producció.

La segona àrea abordada al diagnòstic és la comercialització de productes locals. ací es detecta una falta de coneixement de l'existència del producte local i on comprar-lo, la desconnexió entre el sistema productiu i la demanda, o la falta de marcadors que diferenciïn el producte local de la resta d'oferta agroalimentària i que li aportin un valor afegit com producte de proximitat.

Sobri això, el pla d'acció proposa identificar el producte local en mercats i comerços amb un identificador que el diferenciï de la resta, incrementar la formació en comercialització i tècniques de venda per al productor i l'elaborador, i arribar a pactes amb l'hostaleria i el comerç per planificar millor la línia de productes i les accions de mercat, a més de dissenyar estratègies de transveritat entre productor, comercialitzador i administració perquè el consumidor, especialment el visitant, puga visualitzar el producte, el territori i el projecte de manera integral.

Respecte a la formació agroalimentària a Dénia i la Marina Alta, l'estudi de diagnòstic detecta que hi ha poca demanda de formació específica des de l'agricultura, que la formació contínua i dual és molt escassa i que hi ha poca coordinació entre agents formadors. Així mateix remarca que es falta d'un pla formatiu reglat i integral d'agricultura i considera "un factor clau per a la innovació i la creativitat" els programes d'intercanvi entre alumnat i professorat amb la resta de la comunitat empresarial i formativa de la Xarxa de Ciutats Creatives .

El pla d'acció proposa per a esta àrea impulsar un mapa unificat de formació agroalimentària a la Marina Alta que reflecteixi les distintitas necessitats i demandes formatives; dissenyar un model formatiu dual (formació i pràctiques a el mateix temps), que la formació incorpori productes i receptes tradicionals i que, a través de la formació, es promoguin valors emprenedors.

Pel que fa a la gestió del territori, es detecta un desequilibri poblacional a la comarca, amb grans diferències entre la costa i l'interior que originen conseqüències mediambientals i socioeconòmiques. El pla d'acció proposa que el sector agroalimentari actuï com reequilibrador del territori. Aposta per la valoretzació de l'entorn rural i els espais agrícoles de la comarca, sol·licita implicar la indústria turística a la recuperació del territori paisatgístic i cultural i aconsella promoure estudis sobri gestió i planificació dels recursos naturals de la Marina Alta.

La gastronomia és un altre dels àmbits d'actuació. La comunitat gastronòmica és conscient que la innovació sorgeix de la tradició. Entre els punts febles detectats, destaca la falta de temps dels cuiners per poder dedicar-se a investigar, conèixer i comprar i la falta d'investigació científica amb productes singulars de la Marina Alta que permeti descobrir el seu potencial gastronòmic. Entre les propuestes de el pla d'acció figuren la recopilació i divulgació de l'saber de la cuina tradicional; prestar especial atenció a la formació de personal de sala com a pont entre la cuina i el client; oferir formació contínua als professionals; la col·laboració activa amb els centres de formació professional, especialment el CdT i l'IES Maria Ibars, o afavorir la creació d'estructures de compra del producte local per maximitzar temps i costos.

A l'apartat d'educació i alimentació saludable, Vicent Martín ha ressaltat que "els centres educatius estan marcant el pas del projecte Dénia&Marina Alta #Tastinglife, sent l'actor que més l'ha interioritzat". La posada en marxa dels horts escolars, els programes Erasmus+ Youth 4 Food i Tastingschools o la implantació de la figura de l'agricultor-formador són algunes de les accions dutes a terme en l'àmbit educacional. Com a accions futures, es proposa l'ús de productes i receptes tradicionals als menjadors escolars o animar els restaurants a bandejar el “menú infantil” poc variat i amb molta presència de fregits per menús específics de productes locals i cuina tradicional per als nens.

En matèria turística, es detecta un increment del turisme de vacances davant del residencial i es defensa marcar un full de ruta per definir el model agroturístic i de turisme gastronòmic. Així mateix es proposa fomentar el turisme d'interior com a element de desestacionalització, dissenyar plans formatius perquè informadors i empreses turístiques coneguen el conjunt de recursos existents i els puguen aplicar als seus plans d'informació i promoció, i establir sinergies entre els patrimonis UNESCO que conviuen a la Marina Alta.

En l'àmbit de l'emprenedoria, el diagnòstic reflecteix un baix perfil formatiu de l'emprenedor i una falta d'infraestructures de comunicació i tecnològiques necessàries per atraure inversió i talent, a més de poc teixit associatiu. Per pal·liar esta situació, el pla d'acció proposa la creació d'espais per compartir experiències i coneixement que permetin innovar en el sector agroalimentari; la creació d'un clúster agroalimentari; promoure un ecosistema financer complet i afavorir les relacions entre emprenedors, teixit empresarial, associacions i la resta d'actors econòmics de la comarca.

L'última àrea d'este diagnòstic és el patrimoni. A la Marina Alta hi ha una base important de patrimoni rural i arquitectònic catalogat, però no es disposa d'un catàleg unificat i complet. A més, en les poblacions més petites, l'Administració local no disposa dels recursos humans i materials per elaborar estes catàlegs. En este àmbit es proposa façalitar i promoure una conservació activa; promoure una indústria cultural creativa i practicar la solidaritat institucional, de manera que es doni suport als ajuntaments que no disposen dels recursos necessaris per poder recollir la informació i catalogar el seu patrimoni.

La presentació de la diagnosi i pla d'acció Dénia & Marina Alta #Tastinglife s'ha tancat amb la intervenció de l'secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, que ha afirmat que es tracta d'un projecte "molt important i molt il·lusionant que respon al que des de la Generalitat Valenciana creiem que ha de ser el futur de la nostra Comunitat, l'aposta per la qualitat ". Rodríguez Mulero ha afegit que es tracta d'un projecte "amb futur i molt ben treballat", la metodologia "podem exportar a altres comarques valencianes".