fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 juliol 2022

El Circ del Sol s'instal·larà a Alacant entre el juny i el setembre

La Junta de Govern atorgarà l'autorització de la cessió temporal d'una parcel·la a l'avinguda de Costa Blanca per a l'estrena de l'espectacle “Luzia” amb un cànon de 11.000 euros.

La Junta de Govern atorgarà, este dimarts, una autorització demanial a la mercantil Caia Luxembourg SA a fi que s'hi pugui implantar i realitzar les seues actuacions el Circ del Sol en el període comprès entre els dies 20 de juny a 9 de setembre de 2022, ambdós inclusivament on estrenarà el seu darrer espectacle anomenat Luzia que es representarà de forma exclusiva a Madrid, Barcelona i Alacant.

El cànon total a satisfer pels 82 dies serà de 10.998 euros

- Publicitat -

L'Ajuntament es compromet a reservar un termini similar per a l'any 2024, les dates exactes del qual es concretaran en el seu moment per la societat autoritzada. A l'acord, esta mercantil s'obliga al manteniment en degut estat de seguretat, salubritat i ornament la totalitat de la parcel·la cedida, i contractarà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixels riscos que l'activitat pugui originar persones i béns. En finalitzar l'ocupació, la parcel·la es trobarà al mateix estat que estava a l'inici.

La parcel·la en qüestió té 19.070 m² de superfície, façana a l'av. de la Costa Blanca i és una porció del parc urbà existent entre els sectors PAU/4 i PAU/5.

- Publicitat -

El Circ del Sol podrà utilitzar este espai per a la representació pública de l'espectacle i altres activitats, sempre relacionades amb este, incloent la preparació i instal·lació dels seus equips, esdeveniments promocionals propis o dels seus patrocinadors, la instal·lació de concessions per a la venda de productes de promoció comercial, aperitius i begudes, taquilles per a la venda d'entrades, instal·lacions sanitàries, oficines i una cuina destinada al personal.

L'Ajuntament podrà disposar lliurement de la parcel·la per als usos que consideri oportuns, sense cap requeriment a la companyia, quan esta no es trobe cedida temporalment per la corresponent autorització administrativa.

El termini de vigència del conveni és de quatre anys, comptadors des de la seua signatura. Este termini es pot prorrogar cada dos anys amb un màxim de quatre anualitats.

Els espectacles anteriors del Circ del Sol han reunit uns 95.000 espectadors. A més, repercuteix en l'economia local ja que els treballadors, uns 120 entre artistes i tècnics, s'allotgen a la ciutat, i es produeixen contractacions de proveïdors locals durant el muntatge, les representacions i el desmuntatge.

Amb la signatura d'este conveni, les dos parts se'n beneficien. Alacant, per comptar amb un espectacle del calat artístic i professional del Circ del Sol, i este aprofitant tots els beneficis turístics i climàtics que la ciutat ofereix.

ValenciàEspañol