Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

Tanquen la piscina de la UA per un perillós bacteri que obliga a avançar les obris de rehabilitació

La reforma serà integral però s'emprendrà per fases afectant principalment la coberta i la zona d'aigües.

La presència d'un perillós bacteri a l'aigua de la piscina ha obligat la Universitat d'Alacant a tancar les instal·lacions i fer coincidir les obris de reparació amb la reforma integral del pavelló poliesportiu.

Les autoritats universitàries eviten així que es puga produir algun tipus de problema sanitari alhora que es racionalitzen els procediments, els terminis i els pressupostos.

El vicerector d'Infraestructures, Sostenibilitat i Seguretat Laboral, Salvador Ivorra, ha explicat que l'aparició del bacteri (Pseudomonas) obeeix que “el sorgiment d'una sèrie d'esquerdes al got de la piscina ha provocat filtracions que impedeixen mantindre el nivell de aigua òptim perquè la depuradora faça amb plenes garanties la seua funció”.

En els darrers mesos s'han dut a terme diverses actuacions parcials, com el segellat d'esquerdes, que han aconseguit garantir la qualitat de l'aigua durant el darrer semestre però que ja són insuficients. Per evitar posar en risc la salut dels usuaris, s'ha preferit clausurar les instal·lacions i emprendre una reforma integral que coincideixi amb la que ja estava prevista per a la coberta del pavelló, que es durà a terme a partir de mitjans del pròxim any.

Segons Salvador Ivorra, les obris de la piscina estaven previstes i licitades per iniciar-se el mes de març passat però “van haver de posposar-se perquè l'increment de costos en les matèries primeres va augmentar el pressupost inicialment licitat al voltant d'un 40% i la Llei de contractació obliga a tornar a licitar”. Així aleshores, la UA iniciarà un nou procediment que podria estar llest per al mes de març.

Les obris, que afectaran les zones humides, la coberta i l'estructura, es duran a terme en fases per evitar el tancament global del pavelló.

Informació per a usuaris

El tancament de la piscina ha obligat necessàriament a replanificar tant lactivitat física com el calendari dentrenaments, però també les condicions dús de les targetes i bons de piscina. Per evitar al màxim les molèsties i mantindre els entrenaments de l'esport reglat, la UA ha arribat a un acord amb el Club Atlètic Montemar per a l'ús de les instal·lacions.

Per a les persones que disposen de targeta esportiva universitària en vigor i de bons d'ús la UA ha establert una sèrie de mesures per reintegrar-los, proporcionalment les quantitats del que s'ha abonat. La informació sobri les mesures adoptades i els processos per a les devolucions estarà disponible a la pàgina web del Servei d'Esports de la UA: https://sd.ua.es/es/

Lactivitat de natació lliure queda suspesa.