Notícies d'Alacant i província

dimarts, 29 novembre 2022

Alacant tindrà una connexió ciclopeatonal des del centre al Monte Tossal

L'inici de les obres de modernització dels carrers Sargento Vaillo i Campos Vasallo, el proper mes de desembre, permetrà la modernització del traçat que uneix el centre de la ciutat amb els vessants del castell de Sant Ferran creant un vial que impulsarà el comerç i donarà el protagonisme al vianant.

- Publicitat -

La regidoria d'Urbanisme procedirà a la reurbanització del carrer Poeta Campos Vasallo, una de les perpendiculars a Poeta Quintana, amb l'objectiu de fomentar la mobilitat sostenible i el comerç de proximitat.

L'actuació, que hui ha vist aprovat el pla de Seguretat i Salut a la Junta de Govern, es durà a terme per la mercantil Tizor Hormigones y Asfaltos, SL, per un termini d'execució de 4 mesos, i per import de 215.490,19 euros Es tracta del tràmit previ d'un projecte que preveu eixamplar voreres fins a un mínim d'1,80 metres, calçada d'un sentit de circulació i una banda d'aparcament que incorporarà arbres i noves lluminàries.

- Publicitat -

El regidor Adrián Sants ha explicat que "este conjunt d´actuacions persegueixen fomentar l´ús de vianants del carrer, la mobilitat sostenible i el comerç de proximitat". El projecte és el primer que arrancarà dels sis aprovats a l'àmbit dels dos castells i està marcat per “un enfocament des de la sostenibilitat social i ambiental, que contempla una sèrie d'actuacions dirigides a connectar els barris, fomentar l'eficiència energètica i la mobilitat de vianants, atendre els col·lectius de persones vulnerables, rehabilitar el patrimoni cultural i històric i reactivar l'activitat econòmica”.

Característiques de el projecte

Les obres afectaran el carrer Poeta Campos Vasallo en tot el seu trajecte, des de l'avinguda Alfonso el Sabio fins a la plaça Músic Óscar Tordera Iniesta, amb intersecció a la meitat amb el carrer Poeta Quintana, ja reurbanitzada en una actuació anterior.

El resultat desta actuació permetrà disposar dun carrer amb un únic carril de circulació de 3,30 metres, amb una banda daparcament en paral·lel de 2 metres dample, amb arbrat cada 10 o 15 metres, aproximadament, i voreres dample variable amb un mínim de 1,80 metres.

Adrián Santos ha explicat que esta reurbanització permetrà la recuperació del comerç de proximitat, dotant-la d'un aspecte més amable, còmode i accessible, utilitzant materials de qualitat similars o iguals a altres actuacions desenvolupades a la zona per mantenir l'homogeneïtat dins del Catàleg de Directrius recentment aprovat per l'Ajuntament”.

El projecte també preveu millorar la il·luminació substituint les actuals lluminàries col·locades sobre les façanes, per fanals de fosa de quatre metres d'alçada amb tulipa, com els existents en altres carrers del centre tradicional que han estat reurbanitzats. Estes es col·locaran al tresbolillo a les dos voreres. "D'esta manera es persegueix millorar la visibilitat i la seguretat ciutadana", ha afegit l'edil.

També està prevista l'adequació dels serveis i la dotació de xarxa de reg per als escocells de l'arbrat a la banda d'aparcament i les orelles de les interseccions amb altres carrers. Estes escocells aniran protegits amb platines d'acer.

Carrer Sergent Vaillo

El projecte de millora del sistema viari del carrer Sargento Vaillo, entre el carrer Ronda del Castell i l'Avinguda Poeta Carmelo Calvo, es va adjudicar. també a favor de la mercantil Tizor Hormigones i Asfaltos, SL, per un termini dexecució de 4 mesos, i per import de 309.391,71 euros.

La solució adoptada per urbanitzar este vial i el seu entorn es basa en l'ampliació de les voreres, que permetin poder dur a terme rebaixos adaptats a la normativa vigent d'accessibilitat, suavitzant els pendents transversals dels rebaixos, així com la implantació de nous recorreguts de vianants, que permetin al vianant poder desplaçar-se en qualsevol direcció, modificant els emplaçaments dels actuals.

En este sentit es procedirà a la reordenació de les voreres, donant major prioritat al vianant davant del vehicle motoritzat i la millora de les rasants de les voreres a les interseccions, afavorint les cruïlles de vianants. També s'atendrà a la millora de la imatge urbana del carrer, amb la plantació d'arbratge.

Pel que fa a millores mediambientals, s'abordarà la col·locació de paviments asfàltics fonoabsorbents i de formigó amb propietats fotocatalítiques, amb absorció d'òxids de nitrogen procedents dels gasos de la combustió dels vehicles, a més de la plantació d'arbrat comentada.

També les infraestructures es veuran renovades amb les xarxes d'aigua potable i l'ampliació i la renovació de la xarxa d'enllumenat públic, aconseguint una millora d'il·luminació de l'entorn, així com una millora de l'eficiència energètica.

Fons IDAE

L'equip de govern ja ha aprovat els set projectes, que aniran iniciant les actuacions abans de final d'any, que reben finançament dels fons europeus Idae per 3.2 milions d'euros, que correspon al 50% del cost total ja que l'altra meitat l'aporta l'Ajuntament fins a assolir els 6.451.817 euros.

Es tracta de la reurbanització de l'avinguda de Xixona (2.663.100 euros), carrer de Sevilla (1.053.230 euros), Marquès de Molins (1.152.067 euros) i les places Músic Óscar Tordera (748.895 euros), Sant Antoni (590.758) euros), a més, dels esmentats carrers Campos Vasallo i Sergent Vaillo.

Estes projectes estan finançats amb subvenció de l'Idae -Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia- del Ministeri de Transició Ecològica a l'empara del Reial decret 616/2017, de 16 de juny, per la qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni, amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional al marco del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

CatalàEspañol