Notícies d'Alacant i província

dimarts, 21 març 2023

La CHJ garanteix aigua per al regadiu del Vinalopó

ASAJA Alacant considera 'magnífica' la notícia del transvasament del Xúquer de 18,8 hectòmetres cúbics, que quintuplica la xifra del 2021.

La Confederació Hidrogràfica de l'Xúquer ha anunciat el transvasament de 18,8 hectòmetres cúbics del Xúquer al Vinalopó, que confirma la posada en marxa del transvasament Xúquer-Vinalopó iniciada l'any passat alleujarà la pressió dels aqüífers y permetrà «mantenir el regadiu a les comarques de l'Alt i Medi Vinalopó» a un preu «assequible», assenyalen en un comunicat. El transvasament s'iniciarà a partir de matí dimarts 24 de maig.

- Publicitat -

La notícia ha estat molt ben acollida per l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) d'Alacant. El president José Vicente Andreu indica que «és una notícia que estàvem esperant. El transvasament del Xúquer Vinalopó fa 15 anys que està amb les obres acabades però només s'havien fet dos petits enviaments d'aigua per desacords entre el Ministeri de Medi Ambient i els regants. Al final hi ha un acord pel que fa als preus i les condicions en què es repartirà esta aigua i es posa en marxa. Diguem que és una magnífica notícia perquè es posa en marxa una infraestructura molt necessària per a Alacant.

Els beneficiaris d'este transvasament són 17 usuaris integrats a la Junta Central de Regants del Vinalopó-Alacantí i Consorci de la Marina Baixa. Esta
autorització suposa la confirmació de la posada en marxa del transvasament
Xúquer-Vinalopó iniciada l'any passat i suposarà un primer pas per a la
recuperació dels aqüífers sobreexplotats.

- Publicitat -

Este transvasament suposarà un alleujament per als aqüífers sobreexplotats,
permetent millorar els seus nivells piezomètrics. Esta autorització suposa,
a més, la confirmació de la posada en marxa del canal Xúquer-Vinalopó
iniciada l'any passat, multiplicant-se per cinc el volum que es va autoritzar
aleshores. És el transvasament més gran realitzat fins ara a través de la dita
infraestructura.

La captació es realitzarà a l'assut de La Marquesa, situat a Cullera
(València), al riu Xúquer, corresponent a aigües superficials
excedentàries del mateix. Això permetrà ser respectuós amb el cabal
ecològic del Xúquer i amb els seus ecosistemes associats, especialment amb la
Albufera.

Antecedents

Les comarques de l'Alt i Medi Vinalopó, que formen part del sistema d'explotació Vinalopó-Alacantí, pateixen, quant a les masses d'aigua, afeccions mediambientals importants des dels anys 50. En estes dates, el desenvolupament econòmic de la zona va portar com a conseqüència un augment de la població, així com el desenvolupament agrícola amb l'augment de la superfície regada, i en què es va anar utilitzant progressivament millores en les tècniques de prospecció i extracció d'aigua . Esta situació va implicar un augment progressiu de les pressions tant sobre les masses d'aigua superficials, arribant fins i tot que el cabal circulant al riu Vinalopó desaparegués, així com sobre les subterrànies, ja que les excessives extraccions provocaven descensos molt acusats als nivells piezomètrics.
Esta situació ha arribat fins hui dia, provocant que gran part de les masses de aigua subterrània dels conca del Vinalopó es trobin a mal estat quantitatiu, especialment a les comarques de l'Alt i Medi Vinalopó. S'ha arribat a situacions insostenibles, ja que el valor mitjà de les extraccions duplicava i, en alguns casos, sextuplicava, els recursos disponibles. Els nivells piezomètrics, sempre en tendència negativa, van arribar en algun cas a patir descensos superiors a 350 metres. Esta dinàmica ha conduït a la declaració de sis masses d‟aigua subterrània en risc de no assolir el bon estat quantitatiu, per a les quals s‟estan confeccionant programes de recuperació d‟este bon estat, indiquen des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Tarifes de reg

En el cas concret del transvasament Xúquer-Vinalopó, esta infraestructura realitza el bombament d'aigua salvant una important diferència de cota entre origen i destí, i que provoca un important increment del cost de laigua que passaria d'uns 0,30 euros/m3 a 0,85 euros/m3, fet que fa que siga molt difícil d'assumir els usuaris.
Les TARIFES que s'aplicaran vindran suavitzades per les mesures implementades pel Govern d'Espanya per pal·liar la inflació. Així aleshores, a l'article 10 del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, estableix que per als usuaris de la Conducció Xúquer-Vinalopó , la tarifa de reg tindrà un valor de 0,295 €/m3 (IVA exclòs) per a l'any 2022
El lloc de aplicació d'esta tarifa és “el punt de connexió amb el posttransvasament” segons marca l'article, lloc des d'on es produeix la distribució fins a usuaris finals.