Notícies d'Alacant i província

divendres, 1 març 2024

La Junta de Govern de Torrevieja inicia la cessió de l'Edifici de Discapacitats a la Conselleria d'Igualtat

Per segona vegada es requereix a l'empresa adjudicatària de l'servei de manteniment dels col·legis públics de Primària la documentació sol·licitada després de detectar que alguns treballs no es van realitzar o es van executar sense una bona qualitat en els mesos d'abril a juny.

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària, ha aprovat per urgència este matí la proposta de la regidoria de Patrimoni per iniciar l'expedient de cessió d'ús de l'edifici municipal "Residència disminuïts físics i psíquics" a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives .

Segons l'edil secretària de la Junta, Fanny Serrano, “hi ha molt interès de la Conselleria perquè hi ha necessitats urgents que cal cobrir i esmenar amb la utilització d'este edifici que té múltiples prestacions” com a centre de gent gran, punt de trobada familiar i centre de menors tutelats. L'actual govern municipal es va trobar a l'inici del seu mandat que este edifici comptava amb tres importants impediments per cedir-lo a la Generalitat ja que, segons ha citat l'edil, es trobava “sense legalitzar, no estava feta l'escriptura pública d'obra nova ni registrada al Registre de Propietat”.

Un altre dels punts abordats en la Junta de Govern ha estat el requeriment de documentació a l'empresa adjudicatària de el servei de manteniment i reparació dels col·legis públics d'ensenyament Primària de Torrevieja perquè, segons Fanny Serrano, "acreditin la prestació dels serveis realitzats durant els mesos d'abril a juny de l'any passat".

Tal com ha informat la citada edil esta seria la segona vegada que se li sol·licita esta documentació ja que, com certifica la tècnic supervisora ​​de l'expedient, no es va emplenar de manera adequada el primer requeriment. A l'inici del curs escolar el mateix regidor d'educació, José Hurtado, va verificar que molts treballs de millora als col·legis de Primària no es van realitzar o es van executar sense la qualitat desitjada, cosa que va donar lloc que es demanés llavors la documentació a l'adjudicatària .

També s'ha aprovat, entre els punts d'urgència de l'ordre del dia, l'expedient de contractació, licitació i plec de condicions per a la contractació dels serveis de telecomunicacions com són la telefonia fixa, mòbil i dels serveis de dades i Internet per a tot l'Ajuntament. Esta contractació ve implícita amb l'adopció d'un compromís de despesa de 284.350 euros anuals durant 4 anys. Per Fanny Serrano seria un estalvi considerable perquè "contrasta considerablement amb la despesa que realitzava el govern anterior en matèria de telefonia".

Així mateix s'ha aprovat requerir documentació a diferents empreses per a la contractació de llicències de programari per a la protecció contra programes informàtics malintencionats i el subministrament de sistemes de defensa perimetral amb diversos lots.

Dins dels temes relacionats amb contractació s'ha ratificat l'acta de la mesa de contractació en relació amb el contracte de manteniment dels 13 centres de transformació d'energia que té l'Ajuntament. En este cas, la taula estableix que no s'adjudiqui a la primera empresa proposada, Elecnor, al no haver esmenat la documentació requerida en l'oratge sol·licitat. Serrano ha aclarit que seguint el procediment legalment establert, es proposa l'adjudicació a la següent empresa concurrent, Yomee Energy Serveis SL, i se li dóna el termini de deu dies perquè presenti la documentació requerida en el plec de condicions. L'import d'esta contractació és de 3.850 euros sense IVA anuals.

D'altra banda, també s'ha adoptat l'acord d'iniciar l'expedient de contractació de l'servei de desinsectació, desratització i desparasitació de tot el terme municipal. Com a punts urgents també s'han aprovat les sol·licituds de baixes, autoritzacions i reducció de mòduls de llocs de venda de l'mercat setmanal.

Finalment s'ha aprovat, en matèria judicial, un nou contenciós per part d'un administrat pel tema de plusvàlues per la qual cosa Serrano ha tornat ha incidir en la necessitat que el govern d'Espanya regularitzi esta situació d'acord amb la sentència de Tribunal Constitucional ja "que tots els ajuntaments d'Espanya, no només el de Torrevieja, Ens enfrontem a una allau de recursos per part dels ciutadans que entenen que tenen dret després d'esta sentència a sol·licitar la nul·litat de les liquidacions practicades ".