Notícies d'Alacant i província

diumenge, 25 febrer 2024

La Generalitat cessa del seu lloc el secretari municipal de Benitatxell

Se li atribueix “desobediència oberta” en negar-se a pagar factures degudament aprovades per la Junta de Govern i “obstaculització del funcionament normal dels serveis públics”.

La Generalitat Valenciana ha sancionat el secretari-interventor de l'Ajuntament de Benitatxell, Jesús Castro, per negar-se a pagar factures aprovades per la Junta de Govern Local i obstaculitzar el funcionament dels serveis municipals. Així ho recull una resolució definitiva de la Direcció General dAdministració Local, després de lobertura dexpedient disciplinari el passat mes dabril de 2021.

Segons el document, se li imposen dos sancions. D'una banda, la suspensió de funcions per 6 mesos per la comissió d'una falta de desobediència oberta a les ordres o instruccions d'un superior per negar-se a l'abonament, com a responsable de la Intervenció municipal, de determinades factures […] amb negació expressa davant dels requeriments per escrit de l'Alcaldia Presidència”.

En segon lloc, se li imposa una sanció de destitució del seu lloc de treball de secretari-interventor del Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell, en quedar demostrat que “ha realitzat una permanent obstaculització del funcionament normal dels serveis públics municipals, elaborant informes (sobritot d'objeccions en la seua funció fiscalitzadora) fora dels terminis ordinaris d'una bona pràctica administrativa, i sense justificar o demostrar les causes dels retards”.

Esta decisió de la Direcció General es va fer efectiva ahir dilluns, en notificar-li l'Ajuntament de manera oficial a Jesús Castro la seua baixa definitiva a la plantilla municipal. El funcionari sancionat haurà de buscar destinació a un altre municipi, una vegada haja complert el període de suspensió que se li ha imposat.

L'equip de govern municipal lamenta haver hagut d'arribar a este desenllaç. Els responsables actuals del Consistori valoren els empleats municipals com el principal actiu que té l'Ajuntament, ja que, sense ells, no podrien funcionar els serveis públics. Tot i això, en este cas, l'actitud persistent del ja exsecretari no va deixar opció a les administracions municipal i autonòmica.

La motivació del govern per sol·licitar la incoació d'expedient disciplinari

L'equip de govern municipal va sol·licitar a la Direcció General d'Administració Local incoar expedient disciplinari a Castro en un ple extraordinari de desembre del 2020. Els fets es remunten a el 28 d'octubre de 2020, dia en què es va celebrar una Junta de Govern Local que incloïa l'aprovació d'un llistat de factures. A l'no constar en l'expedient cap objecció d'Intervenció formulada en temps i forma, es va aprovar per unanimitat dels assistents el pagament de les factures.

Tot i això, l'endemà, el secretari interventor va manifestar que no tenia intenció de remetre les transferències bancàries i, posteriorment, va desatendre l'ordre de pagament emesa per l'Alcaldia. Complint la seua amenaça, el 3 de novembre va rebutjar la signatura de la remesa de transferències bancàries i, finalment, el 4 de novembre va elaborar un document amb el títol 'Informe de Reparos', en el qual manifestava la seua disconformitat amb l'aprovació d'aquelles factures.

L'informe va ser elaborat set dies després que la Junta de Govern acordés l'aprovació, cosa que suposa una flagrant vulneració de l'article 215 de la Llei d'Hisendes Locals, que exigeix ​​que l'objecció es formuli amb anterioritat a l'adopció de l'acord.

El govern local també va denunciar diverses actuacions similars de Castro en altres procediments administratius, així com la “paràlisi generalitzada” que estava causant en el funcionament de l'Ajuntament, amb traves injustificades a tràmits habituals i ordinaris a què no havia posat cap objecció durant el mandat de les anteriors corporacions.