Notícies d'Alacant i província

dissabte, 3 desembre 2022

El Consell posarà en marxa el campus de Ciències Gastronòmiques de Dénia

Este centre permetrà oferir ensenyaments universitaris en una matèria d'alt interès social, turístic i econòmic, com ara la gastronomia, en una ubicació idònia.

El Ple del Consell autoritza la subscripció d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i l'Ajuntament de Dénia pel qual es destina 1,2 milions d?euros al finançament de la rehabilitació integral de l?edifici Torrecremada, de propietat municipal, que albergarà el futur campus universitari de Ciències Gastronòmiques.

- Publicitat -

Este centre permetrà oferir ensenyaments universitaris en una matèria d'alt interès social, turístic i econòmic, com ara la gastronomia, en una ubicació idònia.

L'objecte de la inversió és col·laborar amb l'Ajuntament de Dénia i la Universitat d'Alacant (UA) a la posada en marxa del nou campus universitari dependent de la universitat.

- Publicitat -

Es materialitzarà a través de la rehabilitació integral de l'edifici de Torrecremada, inclòs al Catàleg de Béns i Espais Protegits de l'Ajuntament de Dénia, amb un nivell de protecció parcial que permet intervencions de conservació, restauració i rehabilitació.

Amb la signatura del conveni, l'Ajuntament de Dénia es compromet, entre altres qüestions, a gestionar i obtenir les llicències, els permisos i els informes necessaris per dur a terme la rehabilitació integral de l'edifici Torrecremada, realitzar els tràmits preceptius perquè l'edifici es pugui destinar a usos educatius d'acord amb el planejament urbanístic en vigor al municipi i destinar-lo a seu del campus universitari de Ciències Gastronòmiques, així com mantenir les instal·lacions per a la finalitat prevista en perfecte estat de conservació i la cobertura dels costos de personal i de manteniment de la instal·lació, si escau.

Per supervisar el compliment de l'estipulat al conveni es crearà una comissió de seguiment formada per una representació paritària de dos membres per cadascuna de les parts signants i que podrà estar assistida pel personal tècnic que es consideri oportú.

CatalàEspañol